Често задавани въпроси

поверителност

1 - Информация, свързана с поверителността на сайта

 1. Този раздел съдържа информация, свързана с методите на управление на www.taxiserviceairportrome.com, собственост на TSA - ЛЕТИЩНИ ТРАНСФЕРИ - ДДС НОМЕР 15305461004 - DMRCRS94A02H501C - REA НОМЕР: RM - 1583233, във връзка с обработката на потребителски данни на самия сайт.

Тази информация е валидна и за целите на член 13 от Регламент (ЕС) №. 2016/679, свързан със защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни, както и свободното движение на такива данни, за субекти, които взаимодействат с www.taxiserviceairportrome.com.

 1. Информацията се предоставя само за www.taxiserviceairportrome.com, а не за други уебсайтове, които могат да бъдат посетени от потребителя чрез връзките, съдържащи се там.

 2. Целта на този документ е да предостави информация за методите, времето и естеството на информацията, която администраторите на данни трябва да предоставят на потребителите при свързване към уеб страниците на www.taxiserviceairportrome.com, независимо от целите на самата връзка, съгласно спрямо италианското и европейското законодателство.

 3. Информацията може да претърпи промени поради въвеждането на нови разпоредби в това отношение, поради което потребителят се приканва периодично да проверява тази страница.

 4. Ако потребителят е под четиринадесет години, съгласно чл. 8, в. 1 Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 2 - Quinquies от Законодателен указ 196/2003, изменен със Законодателен указ 181/18, трябва да легитимира своето съгласие чрез разрешението на неговите родители или законен настойник.


2 - Администратор на данни

 1. Администраторът на данни е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който самостоятелно или съвместно с други определя целите и средствата за обработване на лични данни. Освен това се грижи за профилите за сигурност.

 2. Във връзка с този уебсайт администраторът на данни е: TSA - AIRPORT TRANSFERS - VAT NUMBER 15305461004 - DMRCRS94A02H501C - REA NUMBER: RM - 1583233, като за всякакви разяснения или упражняване на правата на потребителя можете да се свържете с него на следния имейл адрес: admin @tsairporttransfers.com.


3 - Място на обработка на данните

 1. Обработката на данни, генерирани от използването на www.taxiserviceairportrome.com, се извършва на VIALE UNGHERIA SNC 00039 ZAGAROLO (RM).

 2. При необходимост данните, свързани с услугата бюлетин, могат да бъдат обработвани от администратора на данни или определени от него лица за тази цел в съответния офис.


4 - Правно основание на обработката

 1. Обработването на лични данни от www.taxiserviceairportrome.com се основава на съгласие – съгласно чл. 6, ал. 1, буква. а) от Регламент на ЕС 2016/679 – изразено от потребителя, като разглежда този уебсайт и се консултира с него, като по този начин приема тази информация.

 2. Съгласието не е задължително и може да бъде оттеглено по всяко време чрез искане, изпратено по имейл до admin@tsairportransfers.com, уточняващо, че в този случай, при липса на съгласие, определени услуги не могат да бъдат предоставени и навигацията в уебсайта може да бъде компрометирана.


5 - Бисквитки

 1. Този раздел описва как този сайт и трети страни използват бисквитки и подобни технологии. Използването на бисквитки се извършва в съответствие със съответното европейско законодателство (Директива 2009/136/ЕО, изменена Директива 2002/58/ЕО „E Privacy“) и национално (Гаранционна разпоредба за защита на личните данни от 8 май 2014 г. и последващи разяснения като както и Указания за бисквитки и други инструменти за проследяване от 10 юни 2021 г. n.231).

 2. За пълна информация относно бисквитките, посетете нашата политика за бисквитки: https://taxiserviceairportrome.com/privacy/


6 - Тип обработка на данни

 1. Обработването на лични данни е необходимо за осъществяване на легитимен интерес на администратора с цел предоставяне на информация за дейността на www.taxiserviceairportrome.com на основание чл. 6, ал. 1, буква. е) от Регламент на ЕС 2016/679, в съответствие с разпоредбите на същия регламент.

 2. Този сайт използва регистрационни файлове, в които се съхранява информация, събрана автоматично по време на потребителски посещения. Събраната информация може да бъде следната:

- адрес на интернет протокол (IP);

- тип браузър и параметри на устройството, използвано за връзка със сайта;

- име на доставчика на интернет услуги (ISP);

- дата и час на посещение;

- уеб страница на произход на посетителя (реферал) и изход;

- евентуално броя на кликванията.

 1. Горепосочената информация се обработва в автоматизирана форма и се събира в изключително обобщена форма, за да се провери правилното функциониране на сайта и от съображения за сигурност. Тази информация ще се обработва въз основа на законните интереси на собственика.

 2. За целите на сигурността (анти-спам филтри, защитни стени, откриване на вируси) автоматично записаните данни може евентуално да включват и лични данни като IP адрес, които могат да бъдат използвани в съответствие с действащите закони по въпроса, за да блокиране на опити за повреда на самия сайт или за причиняване на вреда на други потребители или във всеки случай дейности, които са вредни или представляват престъпление. Такива данни никога не се използват за идентифициране или профилиране на потребителя, а само за целите на защитата на сайта и неговите потребители, такава информация ще бъде обработвана въз основа на законните интереси на собственика.


7 - Тип данни за закупуване

 1. www.taxiserviceairportrome.com събира потребителски данни директно от сайта или от трети страни. Данните са необходими за разглеждане на сайта.

 2. Данните, събрани от www.taxiserviceairportrome.com са:

- Първо име

- Фамилия

- Имейл адрес

- Телефонен номер

- Адрес за теглене

- Адрес на дестинацията

- Данни за дебитна/кредитна карта


8 - Данни, предоставени от потребителя

 1. Ако сайтът позволява вмъкването на коментари или в случай на специфични услуги, поискани от потребителя, включително възможността за изпращане на автобиография за евентуални работни отношения, сайтът автоматично открива и записва някои идентифициращи данни на потребителя, включително имейл адрес. Тези данни са предназначени да бъдат предоставени доброволно от потребителя в момента на искане за предоставяне на услугата.

 2. С добавянето на коментар или друга информация потребителят изрично приема политиката за поверителност. Получените данни ще бъдат използвани изключително за предоставяне на заявената услуга и само за времето, необходимо за предоставяне на услугата.

 3. Информацията, която потребителите на сайта решават да направят публично достояние чрез услугите и инструментите, предоставени им, се предоставят от потребителя съзнателно и доброволно, освобождавайки този сайт от всякаква отговорност по отношение на нарушения на закона. От потребителя зависи да провери дали има разрешение да въвежда лични данни на трети страни или съдържание, защитено от национални и международни разпоредби.

 4. Незадължителното, изрично и доброволно изпращане на електронна поща до адресите, посочени на този сайт, води до последващо получаване на адреса на подателя, необходим за отговор на заявки, както и всички други лични данни, включени в съобщението.

 5. Конкретна обобщена информация ще бъде постепенно докладвана или показвана на страниците на сайта, създадени за конкретни услуги при поискване.


9 - Цел на обработката на данните

 1. Данните, събрани от сайта по време на неговата работа, се използват изключително за целите, посочени по-горе, и се съхраняват за времето, строго необходимо за извършване на посочените дейности, но във всеки случай не повече от 5 години.


10 - Съхранение на данни

 1. В съответствие с разпоредбите на чл. 5.1(c) от Регламента, информационните системи и компютърните програми, използвани от www.taxiserviceairportrome.com са конфигурирани по такъв начин, че да сведат до минимум използването на лични и идентифициращи данни; такива данни ще бъдат обработвани само до степента, необходима за постигане на целите, посочени в настоящата Политика.

 2. Данните ще бъдат запазени за периода от време, който е строго необходим за постигане на действително преследваните цели и във всеки случай критерият, използван за определяне на периода на съхранение, се основава на спазването на

условия, разрешени от приложимите закони и от принципите за минимизиране на обработката и ограничаване на съхранението.

 1. Данните, използвани за целите на сигурността (блокиране на опити за увреждане на сайта), се съхраняват за времето, строго необходимо за постигане на предварително посочената цел.


11 - Плащания

 1. www.taxiserviceairportrome.com използва платежни услуги, за да извършва плащания с кредитна карта, банков превод или други инструменти. www.taxiserviceairportrome.com не събира и не придобива данните, използвани за плащане.

 2. Данните за плащане се събират и придобиват директно от доставчика на платежни услуги, като например компанията за кредитни карти, Paypal, Stripe или подобни. Тези услуги могат да изпращат съобщения до потребителя, например имейл или SMS известия за плащане.

 3. Придобитите данни и използването им от услуги на трети страни се регулират от съответните Политики за поверителност, които моля вижте.

PayPal, Доставчик на услуги: PayPal, Inc. Цел на услугата: извършване на онлайн плащания Събрани лични данни: видове данни, както е посочено в политиката за поверителност на услугата Място на обработка: както е посочено в политиката за поверителност на услугата Политика за поверителност ( https:/ /www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/privacy-full)

Stripe, Доставчик на услугата: Stripe, Inc. Цел на услугата: извършване на онлайн плащания Събрани лични данни: видове данни, както е посочено в политиката за поверителност на услугата. Място на обработка: както е посочено в политиката за поверителност на услугата Политика за поверителност (https://stripe.com/it/privacy)

Платформата използва услугата Stripe за предварителни авторизации и плащания, отидете на https://stripe.com/it/privacy


12 - Взаимодействие в социалната мрежа

 1. Този сайт също така включва добавки и/или бутони за социални мрежи, за да позволи лесно споделяне на съдържание в любимите ви социални мрежи. Тези плъгини са програмирани така, че да не задават бисквитки при достъп до страницата, за да се запази поверителността на потребителите. Бисквитките се задават евентуално, ако е предвидено от социалните мрежи, само когато потребителят използва ефективно и доброволно плъгина. Моля, имайте предвид, че ако потребителят разглежда, докато е влязъл в социалната мрежа, той вече се е съгласил с използването на бисквитки, предавани чрез този сайт, когато се е регистрирал в социалната мрежа.

 1. Този тип услуга позволява взаимодействие със социалните мрежи или други външни платформи директно от страниците на www.taxiserviceairportrome.com.

 2. Взаимодействията и информацията, придобита от www.taxiserviceairportrome.com, при всички случаи са предмет на настройките за поверителност на потребителя, свързани с всяка социална мрежа. Ако е инсталирана услуга за взаимодействие със социалните мрежи, е възможно, дори ако Потребителите не използват услугата, тя да събира данни за трафика, свързани със страниците, на които е инсталирана.

Социален бутон и уиджети на Linkedin (LinkedIn Corporation). Бутонът LinkedIn и социалните уиджети са услуги за взаимодействие със социалната мрежа LinkedIn, предоставени от LinkedIn Corporation. Събирани лични данни: бисквитки и данни за използване. Място на обработка: Съединени щати – Политика за поверителност: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Facebook Бутон „Харесва ми“ и социални уиджети (Facebook, Inc.) Бутонът „Харесвам“ на Facebook и социалните уиджети са услуги за взаимодействие със социалната мрежа Facebook, предоставени от Facebook, Inc. Събрани лични данни: Бисквитки и данни за използване. Място на обработка: Съединени щати – Политика за поверителност: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Бутон Twitter Tweet и социални джаджи (Twitter, Inc.) Бутонът Twitter Tweet и социални джаджи са услуги за взаимодействие със социалната мрежа Twitter, предоставени от Twitter, Inc. Събрани лични данни: бисквитки и данни за използване. Място на обработка: Съединени щати – Политика за поверителност: https://twitter.com/en/privacy.

Бутон +1 на Google+ и социални уиджети (Google Inc.) Бутонът +1 и социалните уиджети на Google+ са услуги за взаимодействие със социалната мрежа Google+, предоставени от Google Inc. Събирани лични данни: бисквитки и данни за използване. Място на обработка: Съединени щати – Политика за поверителност: https://policies.google.com/privacy?hl=it.

Бутон Pin It на Pinterest и социални уиджети (Pinterest Inc.) Бутонът Pin It и социални уиджети на Pinterest са услуги за взаимодействие със социалната мрежа Pinterest, предоставени от Pinterest Inc. Събрани лични данни: Бисквитки и данни за използване. Място на обработка: САЩ – Политика за поверителност: https://policy.pinterest.com/it/privacy-policy

Социален бутон и уиджети на Instagram (Instagram, Inc.) Бутонът на Instagram и социалните уиджети са услуги за взаимодействие със социалната мрежа Instagram, предоставени от Instagram, Inc. Събрани лични данни: Бисквитки и данни за използване Място на обработка: САЩ – Политика за поверителност: https ://help.instagram.com /196883487377501

На уебсайта са инсталирани два социални бутона на Instagram и Facebook.


13 - Права на потребителя

 1. На потребителя се гарантира зачитане на правата му в областта на защитата на личните данни. В съответствие с това, което е възприето и посочено от GDPR, във връзка с обработването на личните му данни, потребителят има право да поиска от Администратора:

 • Достъп: потребителят може да поиска потвърждение дали се обработват данни, отнасящи се до него или не, както и допълнителни разяснения относно информацията, посочена в тази декларация;

 • Коригиране: можете да поискате коригиране или интегриране на предоставените от вас данни, ако са неточни или непълни;

 • Изтриване: можете да поискате вашите данни да бъдат изтрити, ако те вече не са необходими за нашите цели, в случай на оттегляне на съгласието или противопоставяне на обработването, в случай на неправомерно обработване или има законово задължение за изтриване или се отнасят на субекти непълнолетни под четиринадесет години;

 • Ограничението: можете да поискате вашите данни да бъдат обработвани само за целите на съхранението, с изключение на друга обработка, за периода, необходим за коригиране на вашите данни, в случай на незаконна обработка, за която се противопоставяте на анулирането, ако трябва да да упражнявате правата си по съдебен ред и данните, съхранявани от Администратора на данни, могат да Ви бъдат полезни и накрая, в случай на противопоставяне на обработването и е в ход проверка за превес на законните причини на Администратора спрямо Вашите.

 • Възражение: можете да възразите по всяко време срещу обработката на вашите данни, освен ако няма законни причини за администратора на данни да продължи обработката, които имат предимство пред вашите, например за упражняване или защита в съда.

 • Преносимост: можете да поискате да получите вашите данни или те да бъдат предадени на друг собственик, посочен от вас, в структуриран формат, често използван и четим от автоматично устройство.

 • Оттегляне: можете да оттеглите вашето съгласие за използване на бисквитки (Политика за бисквитки) по всяко време, тъй като в този случай то представлява основата на обработката. Въпреки това, оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработката, основана на съгласието, извършена преди самото оттегляне.

 1. По всяко време потребителят може да поиска да упражни горепосочените права на www.taxiserviceairportrome.com, като се свърже с имейл адрес: admin@tsairportransfers.com.

 1. Освен това потребителят има право да подаде жалба до италианския надзорен орган: „Гарант за защита на личните данни“, в случай че смята, че правата му са нарушени от www.taxiserviceairportrome.com или в случай, че не счита отговора на www.taxiserviceairportrome.com на вашите заявки за задоволителен.


 2. Сигурност на предоставените данни

 3. Този сайт обработва потребителските данни по законен и правилен начин, като приема подходящи мерки за сигурност, насочени към предотвратяване на неоторизиран достъп, разкриване, модифициране или неоторизирано унищожаване на данни. Обработката се извършва с помощта на ИТ и/или телематични инструменти, с организационни методи и логика, тясно свързани с посочените цели.

 4. В допълнение към собственика, в някои случаи категории лица, отговорни за организацията на сайта (административни, търговски, маркетингови, правни, системни администратори) или външни страни (като трети страни доставчици на технически услуги, куриери) могат имат достъп до данните. пощенски услуги, хостинг доставчици, ИТ компании, комуникационни агенции).


 5. Промени в този документ

 6. Този документ, който представлява политиката за поверителност на този сайт, е публикуван на:

https://taxiserviceairportrome.com/privacy/

 1. Може да подлежи на промени или актуализации. Потребителите се приканват периодично да се консултират с тази страница, за да бъдат винаги актуализирани с най-новите законодателни новини.

 2. Предишните версии на документа все още ще бъдат достъпни за справка на тази страница.

 3. Документът е актуализиран на 01.02.2024 г., за да отговаря на съответните регулаторни разпоредби, и по-специално в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679