Nejčastější dotazy

Soukromí


1 - Informace týkající se soukromí stránky

 1. Tato část obsahuje informace týkající se metod řízení webu www.taxiserviceairportrome.com, vlastněného společností TSA - AIRPORT TRANSFERS - DIČ 15305461004 - DMRCRS94A02H501C - ČÍSLO REA: RM - 1583233, s odkazem na zpracování uživatelských dat samotného webu.

Tyto informace jsou platné i pro účely článku 13 Nařízení (EU) č. 2016/679, týkající se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a také s volným pohybem těchto údajů, pro subjekty, které komunikují s www.taxiserviceairportrome.com.

 1. Informace jsou poskytovány pouze pro www.taxiserviceairportrome.com a nikoli pro jiné webové stránky, které může uživatel konzultovat prostřednictvím odkazů v nich uvedených.

 2. Účelem tohoto dokumentu je poskytnout informace o způsobech, časech a povaze informací, které musí správci údajů poskytnout uživatelům při připojování na webové stránky www.taxiserviceairportrome.com, bez ohledu na účel samotného připojení, podle k italské a evropské legislativě.

 3. Informace mohou doznat změn v důsledku zavedení nových předpisů v tomto ohledu, proto je uživatel vyzván k pravidelné kontrole této stránky.

 4. Pokud je uživateli méně než čtrnáct let, podle čl. 8, c.1 nařízení (EU) 2016/679 a čl. 2 - Quinquies legislativního dekretu 196/2003, ve znění legislativního dekretu 181/18, musí svůj souhlas legitimovat povolením svých rodičů nebo zákonného zástupce.


2 - Správce údajů

 1. Správcem údajů je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Stará se také o bezpečnostní profily.

 2. Ve vztahu k této webové stránce je správcem údajů: TSA - LETIŠŤOVÉ PŘEVODY - DIČ 15305461004 - DMRCRS94A02H501C - ČÍSLO REA: RM - 1583233 a pro jakékoli upřesnění nebo uplatnění práv uživatele jej můžete kontaktovat na následující e-mailové adrese: admin @tsairporttransfers.com.


3 - Místo zpracování údajů

 1. Zpracování údajů generovaných používáním www.taxiserviceairportrome.com probíhá na adrese VIALE UNGHERIA SNC 00039 ZAGAROLO (RM).

 2. Údaje spojené se službou newsletteru může v případě potřeby zpracovávat správce údajů nebo osoby jím určené k tomuto účelu na příslušném úřadě.


4 - Právní základ zpracování

 1. Zpracování osobních údajů www.taxiserviceairportrome.com je založeno na souhlasu – podle čl. 6, odst. 1, písm. a) Nařízení EU 2016/679 – vyjádřeno uživatelem prohlížením těchto webových stránek a jejich konzultací, čímž tyto informace přijímá.

 2. Souhlas je dobrovolný a lze jej kdykoli odvolat žádostí zaslanou e-mailem na adresu admin@tsairportransfers.com s uvedením, že v tomto případě nelze bez souhlasu poskytovat určité služby a navigace na webu by mohla být ohrožena.


5 - Soubory cookie

 1. Tato část popisuje, jak tato stránka a třetí strany používají soubory cookie a podobné technologie. Používání cookies probíhá v souladu s příslušnou evropskou legislativou (Směrnice 2009/136/ES novelizovaná Směrnicí 2002/58/ES „E soukromí) a národní (Ustanovení ručitele pro ochranu osobních údajů ze dne 8. května 2014 a následná upřesnění jako stejně jako pokyny pro soubory cookie a další nástroje sledování ze dne 10. června 2021 č. 231).

 2. Úplné informace o souborech cookie naleznete v našich zásadách používání souborů cookie: https://taxiserviceairportrome.com/privacy/


6 - Typ zpracování dat

 1. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro výkon oprávněného zájmu správce údajů za účelem poskytování informací o činnosti www.taxiserviceairportrome.com podle čl. 6, odst. 1, písm. f) nařízení EU 2016/679 v souladu s ustanoveními téhož nařízení.

 2. Tato stránka používá soubory protokolu, ve kterých jsou ukládány informace automaticky shromažďované během návštěv uživatelů. Shromážděné informace mohou být následující:

- adresa internetového protokolu (IP);

- typ prohlížeče a parametry zařízení použitého pro připojení ke stránce;

- jméno poskytovatele internetových služeb (ISP);

- datum a čas návštěvy;

- webová stránka původu návštěvníka (doporučení) a odchodu;

- případně počet kliknutí.

 1. Výše uvedené informace jsou zpracovávány v automatizované podobě a shromažďovány výhradně v agregované podobě za účelem ověření správného fungování stránek a z bezpečnostních důvodů. Tyto informace budou zpracovávány na základě oprávněných zájmů vlastníka.

 2. Z bezpečnostních důvodů (anti-spamové filtry, firewally, detekce virů) mohou automaticky zaznamenávaná data případně obsahovat také osobní údaje, jako je IP adresa, které by mohly být v souladu s platnými zákony o subjektu použity k blokovat pokusy o poškození samotné stránky nebo způsobit újmu jiným uživatelům nebo v každém případě činnosti, které jsou škodlivé nebo představují trestný čin. Takové údaje nejsou nikdy použity k identifikaci nebo profilování uživatele, ale pouze pro účely ochrany stránek a jejich uživatelů, tyto informace budou zpracovávány na základě oprávněných zájmů vlastníka.


7 - Typ nákupních údajů

 1. www.taxiserviceairportrome.com shromažďuje uživatelská data přímo z webu nebo od třetích stran. Údaje jsou nezbytné pro prohlížení stránek.

 2. Údaje shromážděné www.taxiserviceairportrome.com jsou:

- Jméno

- Příjmení

- Emailová adresa

- Telefonní číslo

- Adresa pro výběr

- Cílová adresa

- Podrobnosti o debetní/kreditní kartě


8 - Údaje poskytnuté uživatelem

 1. Pokud stránky umožňují vkládání komentářů, nebo v případě konkrétních služeb požadovaných uživatelem, včetně možnosti zaslání životopisu pro případný pracovní vztah, stránka automaticky zjišťuje a zaznamenává některé identifikační údaje uživatele, včetně emailová adresa. Tyto údaje jsou určeny k dobrovolnému poskytnutí uživatelem v době žádosti o poskytnutí služby.

 2. Vložením komentáře nebo jiné informace uživatel výslovně přijímá zásady ochrany osobních údajů. Přijaté údaje budou použity výhradně pro poskytnutí požadované služby a pouze po dobu nezbytně nutnou k poskytnutí služby.

 3. Informace, které se uživatelé webu rozhodnou zveřejnit prostřednictvím služeb a nástrojů, které jsou jim zpřístupněny, jsou poskytovány uživatelem vědomě a dobrovolně, čímž jsou tyto stránky zproštěny jakékoli odpovědnosti za jakékoli porušení zákona. Je na uživateli, aby si ověřil, že má oprávnění vkládat osobní údaje třetích stran nebo obsah chráněný národními a mezinárodními předpisy.

 4. Nepovinné, výslovné a dobrovolné zasílání elektronické pošty na adresy uvedené na této stránce znamená následné získání adresy odesílatele, nezbytné pro zodpovězení žádostí, jakož i jakýchkoli dalších osobních údajů obsažených ve zprávě.

 5. Konkrétní souhrnné informace budou na vyžádání postupně hlášeny nebo zobrazeny na stránkách webu zřízených pro konkrétní služby.


9 - Účel zpracování dat

 1. Údaje shromážděné webem během jeho provozu jsou používány výhradně pro účely uvedené výše a uchovávány po dobu nezbytně nutnou k provádění stanovených činností, v žádném případě ne déle než 5 let.


10 - Ukládání dat

 1. V souladu s ustanovením čl. 5.1(c) Nařízení jsou informační systémy a počítačové programy používané www.taxiserviceairportrome.com nakonfigurovány tak, aby minimalizovaly použití osobních a identifikačních údajů; tyto údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném k dosažení účelů uvedených v těchto Zásadách.

 2. Údaje budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k dosažení skutečně sledovaných účelů a v každém případě je kritérium použité pro stanovení doby uchovávání založeno na dodržování

podmínky povolené platnými zákony a zásadami minimalizace zpracování a omezení skladování.

 1. Údaje používané pro bezpečnostní účely (blokování pokusů o poškození stránek) jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k dosažení dříve uvedeného účelu.


11 - Platby

 1. www.taxiserviceairportrome.com využívá platební služby k provádění plateb kreditní kartou, bankovním převodem nebo jinými nástroji. www.taxiserviceairportrome.com neshromažďuje ani nezískává údaje používané k platbě.

 2. Údaje o platbě shromažďuje a získává přímo poskytovatel platebních služeb, jako je společnost vydávající kreditní karty, Paypal, Stripe a podobně. Tyto služby mohou odesílat zprávy uživateli, například e-mailová nebo SMS upozornění na platbu.

 3. Získaná data a jejich použití službami třetích stran se řídí příslušnými Zásadami ochrany osobních údajů, na které se odkazujeme.

PayPal, Poskytovatel služby: PayPal, Inc. Účel služby: provádět online platby Shromažďované osobní údaje: typy údajů uvedené v zásadách ochrany osobních údajů služby Místo zpracování: jak je uvedeno v zásadách ochrany osobních údajů služby Zásady ochrany osobních údajů ( https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/privacy-full)

Stripe, Poskytovatel služby: Stripe, Inc. Účel služby: provádění online plateb Shromažďované osobní údaje: typy údajů uvedené v zásadách ochrany osobních údajů služby. Místo zpracování: jak je uvedeno v zásadách ochrany osobních údajů služby Zásady ochrany osobních údajů (https://stripe.com/it/privacy)

Platforma využívá službu Stripe pro předautorizaci a platby, přejděte na https://stripe.com/it/privacy


12 - Interakce na sociálních sítích

 1. Tato stránka také obsahuje pluginy a/nebo tlačítka pro sociální sítě, aby bylo možné snadno sdílet obsah na vašich oblíbených sociálních sítích. Tyto pluginy jsou naprogramovány tak, aby při přístupu na stránku nenastavovaly žádné soubory cookie, aby bylo chráněno soukromí uživatele. Cookies jsou případně nastaveny, pokud tak sociální sítě poskytují, pouze tehdy, když uživatel efektivně a dobrovolně používá plugin. Vezměte prosím na vědomí, že pokud uživatel prohlíží, zatímco je přihlášen na sociální síti, pak již při registraci na sociální síti souhlasil s používáním cookies přenášených prostřednictvím této stránky.

 1. Tento typ služby umožňuje interakci se sociálními sítěmi nebo jinými externími platformami přímo ze stránek www.taxiserviceairportrome.com.

 2. Interakce a informace získané www.taxiserviceairportrome.com v každém případě podléhají nastavení soukromí uživatele týkajícího se každé sociální sítě. Pokud je nainstalována interakční služba se sociálními sítěmi, je možné, že i když Uživatelé službu nevyužívají, bude shromažďovat údaje o návštěvnosti týkající se stránek, na kterých je nainstalována.

Sociální tlačítko a widgety Linkedin (LinkedIn Corporation). Tlačítko LinkedIn a sociální widgety jsou interakční služby se sociální sítí LinkedIn, poskytované společností LinkedIn Corporation. Shromažďované osobní údaje: Soubory cookie a údaje o používání. Místo zpracování: Spojené státy americké – Zásady ochrany osobních údajů: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Tlačítko To se mi líbí na Facebooku a sociální widgety (Facebook, Inc.) Tlačítko „To se mi líbí“ Facebooku a sociální widgety jsou interakční služby se sociální sítí Facebook, kterou poskytuje Facebook, Inc. Shromažďované osobní údaje: Soubory cookie a údaje o používání . Místo zpracování: Spojené státy americké – Zásady ochrany osobních údajů: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Tlačítko Twitter Tweet a sociální widgety (Twitter, Inc.) Tlačítko Twitter Tweet a sociální widgety jsou interakční služby se sociální sítí Twitter, které poskytuje Twitter, Inc. Shromažďované osobní údaje: Soubory cookie a údaje o používání. Místo zpracování: Spojené státy americké – Zásady ochrany osobních údajů: https://twitter.com/en/privacy.

Tlačítko +1 Google+ a sociální widgety (Google Inc.) Tlačítko +1 a sociální widgety Google+ jsou interakční služby se sociální sítí Google+, poskytované společností Google Inc. Shromažďované osobní údaje: Soubory cookie a údaje o používání. Místo zpracování: Spojené státy americké – Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=it.

Tlačítko Pin It na Pinterestu a sociální widgety (Pinterest Inc.) Tlačítko Pin It a sociální widgety Pinterest jsou interakční služby se sociální sítí Pinterest, které poskytuje Pinterest Inc. Shromažďované osobní údaje: Soubory cookie a údaje o používání. Místo zpracování: USA – Zásady ochrany osobních údajů: https://policy.pinterest.com/it/privacy-policy

Sociální tlačítko a widgety Instagramu (Instagram, Inc.)Tlačítko Instagram a sociální widgety jsou interakční služby se sociální sítí Instagram, které poskytuje Instagram, Inc. Shromažďované osobní údaje: Soubory cookie a údaje o použití Místo zpracování: USA – Zásady ochrany osobních údajů: https ://help.instagram.com /196883487377501

Na webu jsou nainstalována dvě sociální tlačítka Instagramu a Facebooku.


13 - Uživatelská práva

 1. Uživateli je zaručeno respektování jeho práv v oblasti ochrany osobních údajů. V souladu s tím, co zaujímá a stanoví GDPR, má uživatel v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů právo požádat Správce:

 • Přístup: uživatel může požádat o potvrzení, zda údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a také o další upřesnění ohledně informací uvedených v tomto prohlášení;

 • Oprava: můžete požádat o opravu nebo integraci údajů, které jste poskytli, jsou-li nepřesné nebo neúplné;

 • Výmaz: můžete požádat, aby byly vaše údaje vymazány, pokud již nejsou potřebné pro naše účely, v případě odvolání souhlasu nebo nesouhlasu se zpracováním, v případě nezákonného zpracování nebo existuje zákonná povinnost výmazu nebo odkazují na nezletilým osobám mladším čtrnácti let;

 • Omezení: můžete požadovat, aby vaše údaje byly zpracovávány pouze pro účely uchování, s vyloučením jiného zpracování, po dobu nezbytně nutnou k opravě vašich údajů, v případě nezákonného zpracování, pro které nesouhlasíte se zrušením, pokud musíte uplatnit svá práva u soudu a údaje uložené správcem údajů pro vás mohou být užitečné a konečně v případě námitky proti zpracování a probíhá kontrola převahy oprávněných důvodů správce ve srovnání s vašimi.

 • Námitka: Proti zpracování svých údajů můžete kdykoli vznést námitku, pokud nebudou existovat oprávněné důvody pro to, aby Správce údajů pokračoval ve zpracování, které převažují nad Vašimi, například pro výkon nebo obhajobu u soudu.

 • Přenositelnost: můžete požádat o přijetí svých údajů nebo je nechat předat jinému vlastníkovi, kterého určíte, ve strukturovaném formátu, běžně používaném a čitelném automatickým zařízením.

 • Odvolání: Svůj souhlas s používáním souborů cookie (zásady používání souborů cookie) můžete kdykoli odvolat, protože v tomto případě tvoří základ zpracování. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu provedeném před samotným odvoláním.

 1. Uživatel může kdykoli požádat o uplatnění výše uvedených práv na www.taxiserviceairportrome.com kontaktováním e-mailové adresy: admin@tsairportransfers.com.

 1. Dále má uživatel právo podat stížnost u italského dozorového úřadu: „Garant pro ochranu osobních údajů“ v případě, že se domnívá, že jeho práva byla porušena ze strany www.taxiserviceairportrome.com nebo v případě, kdy nepovažuji odpověď www.taxiserviceairportrome.com na vaše požadavky za uspokojivou.


 2. Zabezpečení poskytovaných dat

 3. Tato stránka zpracovává údaje o uživatelích zákonným a správným způsobem a přijímá vhodná bezpečnostní opatření s cílem zabránit neoprávněnému přístupu, zveřejnění, úpravě nebo neoprávněnému zničení údajů. Zpracování se provádí pomocí IT a/nebo telematických nástrojů s organizačními metodami a logikou, která se přesně vztahuje k uvedeným účelům.

 4. Kromě vlastníka mohou v některých případech i kategorie osob odpovědných za organizaci stránek (administrativní, obchodní, marketingové, právní, správci systému) nebo externí strany (například poskytovatelé technických služeb třetích stran, kurýři) mít přístup k datům. poštovní služby, poskytovatelé hostingu, IT společnosti, komunikační agentury).


 5. Změny tohoto dokumentu

 6. Tento dokument, který tvoří zásady ochrany osobních údajů tohoto webu, je zveřejněn na adrese:

https://taxiserviceairportrome.com/privacy/

 1. Může podléhat změnám nebo aktualizacím. Uživatelé jsou vyzýváni, aby pravidelně sledovali tuto stránku, aby byli vždy informováni o nejnovějších legislativních novinkách.

 2. Předchozí verze dokumentu budou stále k dispozici k nahlédnutí na této stránce.

 3. Dokument byl aktualizován dne 02.01.2024, aby byl v souladu s příslušnými regulačními ustanoveními, a zejména v souladu s nařízením (EU) 2016/679.