Nejčastější dotazy

PODMÍNKY SLUŽEB


1. VÝPOČET SAZBY:

1.1 • Odhad nákladů na jízdu je k dispozici poté, co zadáte adresu „vyzvednutí“, adresu cíle „vydání“, „čas“, datum a počet osob, poté kliknete na tlačítko „Další“ a systém vám ukáže vypočítanou sazbu. 

1.2 • Sazby zahrnují palivo a dálniční poplatky v Itálii, zatímco nezahrnují žádné dálniční poplatky v zahraničí a náklady na trajekty. 
Naše asistenční centrum odpovídá ne. 06 56548975

1.3 • U přímých mimoměstských přestupů (non-stop) je jízdné kalkulováno s cenou za kilometr.


2. DOPLŇKY:

2. 1 • Obsluha slavnostních dnů: 50% navýšení běžné sazby (svátky dle kalendáře: Vánoce, 15. srpna, Silvestr atd...)

2.2 • Noční služba (od 22:00 - 06:00 ): příplatek 11,50 % z běžné sazby.

2.3 • Jakékoli prodloužení cesty a/nebo požadavek na další služby musí být dohodnuty s Rezervační kanceláří.


3. 
ORGANIZACE SLUŽBY:

3.1 • Řidič se setká se zákazníky se značkou označující jméno zákazníka nebo společnosti:

 Na letišti: u výstupu pro cestující v příletové hale po proclení;

 Ve městě: na uvedeném místě 

3.2 • TSA - Airport transfers spolupracuje s půjčovnami s řidičem, se stejnými standardy kvality a efektivity, a může je využívat pro poskytování služeb, pro které to považuje za vhodné.

3.3 • . Společnost si vyhrazuje právo změnit, po konzultaci a souhlasu zákazníka, čas vyzvednutí v situacích přetížení nebo obecných nouzových situacích, s ohledem na čas odjezdu letu/vlaku a přebírá veškerou odpovědnost v případě zmeškání letu/ vlak se 100% úhradou.

3.4 •  V případech nouze na straně společnosti z důvodu problémů způsobených vozidly nebo řidiči může společnost po komunikaci a přijetí zákazníkem sdílet převod zákazníka s ostatními zákazníky, společnost je povinna snížit náklady na jízdu nebo vrátit zákazníkovi 25 % stejné částky a vystavit poukaz na slevu 25 %.

3.5 •  Společnost si vyhrazuje právo zrušit převod „po oznámení zákazníkovi“ v případě vyšší moci/nadměrné rezervace/obecných problémů; následně společnost vystaví voucher na 20% slevu.


4. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

4.1 • Připomínáme, že pokud jste zvolili přímou platbu řidiči, nebude z kreditní/debetní karty stržena žádná částka, transakce, kterou uvidíte na svých bankovních údajích, je zablokovaná částka (čekající) vaší bankou, která bude uvolněna když zaplatíte řidiči do 24 hodin v pracovních dnech.

 • Kreditní karta (všechny karty) přímo ve vozidle na konci služby.

• Přímá platba v hotovosti ve vozidle na konci služby.

• Platba přes internet

Celková částka za službu bude fakturována přímo zákazníkovi po ukončení služby, obdrží e-mail s hodnocením řidiče s přiloženou účtenkou.


5. CHOVÁNÍ KLIENTA BĚHEM SLUŽBY

5.1 • Během přepravy je zakázáno kouřit; házení předmětů ze stojících i pohybujících se vozidel; znehodnotit vozidlo nebo vozidlo poškodit.

5.2 • Společnost požaduje, aby přeprava byla prováděna bez porušení pravidel bezpečnosti a chování stanovených současnými zákony silničního zákoníku, trestním a občanským zákoníkem.

5.3 • Řidiči mohou odmítnout vpustit na palubu zákazníka, který se jeví jako nebezpečný, opilý, na drogách nebo který má nesprávný přístup k řidiči.


6. PŘEPRAVA ZAVAZADEL A DALŠÍ:

Jakákoli nadměrná zavazadla, např. lyže a vybavení, musí být deklarována při rezervaci, aby se předešlo tomu, že vůz nebude pro takovou přepravu vhodný. Nakládání nedeklarovaných objemných předmětů nebo kufrů nadměrně nebo které nesplňují podmínky pro bezpečnou přepravu na vozy zůstává na uvážení řidičů. (rozbité, špinavé, mokré kufry atd.)


7. PRÁVO NA ZRUŠENÍ REZERVACE SLUŽBY A DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB:

7.1 • Zákazník může rezervaci zrušit zasláním e-mailu na booking@tsairportransfers.com Zrušení služby pronájmu s řidičem nebo doplňkových služeb je akceptováno bez sankcí do 12 hodin před zahájením služby.

7.2 • Za zrušení přijaté 12 hodin před začátkem služby bude účtována pokuta ve výši 50 % ceny služby. Za zrušení přijaté 6 hodin před službou bude účtována pokuta ve výši 100 % ceny služby.

7.3 • Pokud se zákazník nedostaví na schůzku s řidičem, řidič po 45 minutách od přistání letu (vnitrostátní) nebo 1 hodině (mezinárodní) do schůzky, 15 minut na adresy, stanice, byty, a aniž by se o tom zákazník dozvěděl, opustí místo a služba bude plně zpoplatněna.

7.4 • Po uplynutí této doby, pokud je řidič k dispozici a rozhodne se počkat, bude vám účtováno 25,00 EUR za každých 30 minut zpoždění od času přistání letu / vyzvednutí z adres, hotelů, stanic. 

7.5 • Jakékoli požadavky na změny již potvrzených rezervací (např. změna času, změna vozidla, trasa, doba trvání) musí být předány rezervačnímu centru alespoň 12 hodin předem na e-mail booking@tsairportransfers.com s uvedením čísla rezervace a jméno a příjmení.

Operátor ověří možnost provedení požadované změny.


8. ODPOVĚDNOST

8.1 • TSA - Airport Transfers se zavazuje všemi rozumnými způsoby zajistit, aby její vozidla nebo vozidla řízená externími spolupracovníky dorazila na odletové a příletové schůzky včas, byla v perfektním stavu jak interně, tak externě a nevykazovala promáčkliny nebo vážné vnější poškození . 
Nenese však odpovědnost za zpoždění způsobená vyšší mocí (počasí, společensko-politické faktory)

8.2 • Věci cestujícího jsou přepravovány výhradně na odpovědnost cestujícího, který při setkání s řidičem prohlásí vlastnictví. Zákazník je povinen si při předání zkontrolovat korespondenci svých zavazadel, neneseme odpovědnost za ztrátu nebo poškození věcí či zavazadel klienta. 
Veškeré přepravované předměty putují na odpovědnost zákazníka.

8.3 • Společnost nenese odpovědnost za poškození, ztrátu a/nebo krádež zavazadel.


9. STÍŽNOSTI:

9.1 • . Zákazník je povinen nám písemně na adresu admin@tsairportransfers.com co nejdříve nahlásit jakékoli problémy vyplývající ze špatných služeb nebo nedostatků, které lze přímo připsat naší práci. Rychle vyřešíme jakýkoli problém a nepříjemnosti.