FAQ

VILKÅR OG BETINGELSER FOR SERVICE


1. BEREGNING AV SATSEN:

1.1 • Kostnadsestimatet for turen er tilgjengelig etter at du har oppgitt «hente»-adressen, «avlevering»-destinasjonsadressen «klokkeslett», dato og antall personer, og klikk deretter på «Neste»-knappen og systemet vil vise deg den beregnede prisen. 

1.2 • Prisene inkluderer drivstoff og motorveiavgifter i Italia, mens de ikke inkluderer noen motorveiavgifter i utlandet og kostnader for ferger. 
Vårt hjelpesenter svarer nei. 06 56548975

1.3 • For direkte transport utenom byen (non-stop) beregnes prisen med kostnad per kilometer.


2. TILLEGG:

2. 1 • Høytidsgudstjeneste: 50 % økning av den ordinære prisen (helligdager i henhold til kalender: jul, 15. august, nyttårsaften, osv...)

2.2 • Natttjeneste (fra 22.00 - 06.00): tillegg på 11,50 % av ordinær takst.

2.3 • Eventuell forlengelse av reisen og/eller forespørsel om tilleggstjenester må avtales med Bookingkontoret.


3. 
SERVICEORGANISASJON:

3.1 • Sjåføren vil møte kundene med skiltet som indikerer navnet på kunden eller selskapet:

 På flyplassen: ved passasjerutgangen i ankomsthallen etter tollen;

 I byen: på angitt sted 

3.2 • TSA - Flyplasstransport samarbeider med utleiefirmaer med sjåfør, med samme standarder for kvalitet og effektivitet, og kan benytte seg av disse for å utføre de tjenestene den finner hensiktsmessig.

3.3 • . Selskapet forbeholder seg retten til å endre, etter konsultasjon og aksept fra kunden, hentetiden i situasjoner med overbooking eller generelle nødssituasjoner, tatt i betraktning flyets/togets avgangstid og påtar seg alt ansvar i tilfelle tapt flyging/ tog med 100 % refusjon.

3.4 •  I nødstilfeller fra selskapets side på grunn av problemer på grunn av kjøretøy eller sjåfører, kan selskapet dele kundens overføring med andre kunder etter kommunikasjon og aksept fra kunden, selskapet plikter å redusere kostnadene for turen. eller refunder kunden 25% av det samme, og for å utstede en 25% rabattkupong.

3.5 •  Selskapet forbeholder seg retten til å kansellere overføringen "ved varsel til kunden" ved force majeure/overbooking/generelle problemer; etter dette vil selskapet utstede en kupong for 20 % rabatt.


4. BETALINGSVILKÅR:

4.1 • Vi minner deg om at hvis du har valgt direkte betaling til sjåføren, vil ingen beløp bli trukket fra kreditt-/debetkort, transaksjonen du vil se på bankopplysningene dine er et sperret beløp (venter) av banken din som vil bli frigitt når du har betalt sjåføren innen 24 timer i virkedager.

 • Kredittkort (alle kort) direkte i kjøretøyet ved slutten av tjenesten.

• Direkte kontantbetaling i kjøretøyet ved slutten av tjenesten.

• Online betaling

Totalbeløpet for tjenesten vil bli fakturert direkte til kunden, etter slutten av tjenesten, og mottar en e-post med sjåførens vurdering med kvitteringen vedlagt.


5. KLIENTADFERDIG UNDER TJENESTEN

5.1 • Det er forbudt å røyke under transport; kaste gjenstander fra både stasjonære og bevegelige kjøretøy; ødelegge kjøretøyet eller skade kjøretøyet.

5.2 • Selskapet krever at transport utføres uten å bryte sikkerhets- og atferdsreglene fastsatt av gjeldende lover i riksveiloven, straffeloven og sivilloven.

5.3 • Sjåfører kan nekte å slippe om bord en kunde som fremstår som farlig, beruset, på narkotika, eller som har en feilaktig holdning til sjåføren.


6. BAGASJETRANSPORT OG ANNET:

Eventuell overskytende bagasje, f.eks. ski og utstyr, må oppgis ved bestilling, for å unngå at bilen ikke er egnet for slik transport. Det er fortsatt sjåførenes skjønn å laste udeklarerte store gjenstander eller kofferter i overkant eller som ikke presenterer betingelsene for sikker transport på bilene. (ødelagte, skitne, våte kofferter, etc.)


7. RETT TIL KANSELLERING AV RESERVERING AV TJENESTEN OG KOMPLETTERENDE TJENESTER:

7.1 • Kunden kan kansellere reservasjonen ved å sende en e-post til booking@tsairportransfers.com. Kanselleringen av leietjenesten med sjåfør eller av tilleggstjenestene aksepteres, uten straff, innen 12 timer før tjenesten.

7.2 • Avbestillinger mottatt 12 timer før tjenestens start vil bli underlagt en bot tilsvarende 50 % av kostnaden for tjenesten. Avbestillinger mottatt 6 timer før tjenesten vil bli underlagt en straff lik 100 % av kostnaden for tjenesten.

7.3 • Hvis kunden ikke møter til avtalen med sjåføren, vil sistnevnte, etter 45 minutter fra landing av flyet (nasjonal) eller 1 time (internasjonalt) til avtalen, 15 minutter for adresser, stasjoner, leiligheter, og uten å ha hørt fra kunden, vil forlate stedet og tjenesten vil bli fulladet.

7.4 • Utover dette tidspunktet, hvis sjåføren er tilgjengelig og bestemmer seg for å vente, vil du bli belastet €25,00 for hvert 30. minutts forsinkelse fra flyets landingstid/henting fra adresser, hoteller, stasjoner. 

7.5 • Enhver forespørsel om endringer av allerede bekreftede reservasjoner (f.eks. tidsendring, kjøretøyendring, rute, varighet) må sendes til reservasjonssenteret minst 12 timer i forveien til e-posten booking@tsairportransfers.com med angivelse av reservasjonsnummer og fornavn og etternavn.

Operatøren vil verifisere muligheten for å gjøre den forespurte endringen.


8. ANSVAR

8.1 • TSA - Airport Transfers forplikter seg på alle rimelige måter til å sikre at deres kjøretøyer eller kjøretøyer drevet av eksterne samarbeidspartnere ankommer avgangs- og ankomstavtalene i tide, som er i perfekte forhold både internt og eksternt og ikke viser bulker eller alvorlige ytre skader . 
Det vil imidlertid ikke være ansvarlig for forsinkelser på grunn av force majeure (værhendelser, sosiopolitiske faktorer)

8.2 • Passasjerens eiendeler transporteres helt under ansvar av passasjeren som erklærer eierskap ved møte med sjåføren. Kunden er pålagt å sjekke korrespondansen til bagasjen deres på tidspunktet for avlevering, vi aksepterer ikke ansvar for tap eller skade på kundens varer eller bagasje. 
Alle transporterte gjenstander reiser under kundens ansvar.

8.3 • Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader, tap og/eller tyveri av bagasje.


9. KLAGER:

9.1 • . Kunden er forpliktet til å rapportere til oss, skriftlig til admin@tsairportransfers.com, så snart som mulig eventuelle problemer som skyldes dårlige tjenester eller mangler som direkte kan tilskrives vårt arbeid. Vi vil raskt løse eventuelle problemer og ulemper.