Dažni klausimai

Privatumas


1 – Informacija, susijusi su svetainės privatumu

 1. Šioje skiltyje pateikiama informacija, susijusi su www.taxiserviceairportrome.com, priklausančio valdymo metodais – TSA -AIRPORT TRANSFERS  – PVM NUMERIS 15305461004 – DMRCRS94A02H501C – REIKALINIS NUMERIS: RM – 1583233, atsižvelgiant į pačios svetainės naudotojo duomenų apdorojimą.

Ši informacija galioja ir Reglamento (ES) Nr. 2016/679, susijusią su fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis, taip pat su laisvu tokių duomenų judėjimu, subjektams, kurie bendrauja su www.taxiserviceairportrome.com.

 1. Informacija pateikiama tik www.taxiserviceairportrome.com, o ne kitoms svetainėms, kurias vartotojas gali peržiūrėti per ten esančias nuorodas.

 2. Šio dokumento tikslas – pateikti informaciją apie informacijos, kurią duomenų valdytojai turi pateikti vartotojams prisijungdami prie www.taxiserviceairportrome.com interneto puslapių, būdus, laiką ir pobūdį, nepaisant paties prisijungimo tikslų, pagal Italijos ir Europos teisės aktų.

 3. Informacija gali keistis dėl naujų taisyklių, todėl vartotojas yra kviečiamas periodiškai tikrinti šį puslapį.

 4. Jei naudotojas yra jaunesnis nei keturiolikos metų, vadovaujantis reglamento (ES) 2016/679 8 str., c.1 dalimi ir 1 str. 2 – Įstatyminio dekreto 196/2003 Quinquies su pakeitimais, padarytais Įstatyminiu dekretu Nr. 181/18, jo sutikimas turi būti įteisintas gavus jo tėvų arba teisėto globėjo leidimą.


2 – Duomenų valdytojas

 1. Duomenų valdytojas yra fizinis ar juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri vienas arba kartu su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Ji taip pat rūpinasi saugos profiliais.

 2. Duomenų valdytojas, susijęs su šia svetaine, yra: TSA - AIRPORT TRANSFERS - PVM NUMERIS 15305461004 - DMRCRS94A02H501C - REA NUMERIS: RM - 1583233, o dėl bet kokio paaiškinimo ar naudojimosi vartotojo teisėmis galite susisiekti su juo šiuo el. pašto adresu: admin @tsairportransfers.com.


3 – Duomenų apdorojimo vieta

 1. Duomenų, gautų naudojant www.taxiserviceairportrome.com, apdorojimas vyksta adresu VIALE UNGHERIA SNC 00039 ZAGAROLO (RM).

 2. Esant poreikiui, su naujienlaiškių paslauga susietus duomenis atitinkamame biure gali tvarkyti duomenų valdytojas arba jo tam paskirti asmenys.


4 – Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas

 1. Asmens duomenis www.taxiserviceairportrome.com tvarko sutikimo pagrindu – pagal str. 6, par. 1, laiškas. a) ES reglamento 2016/679 – išreiškia vartotojas naršydamas šioje svetainėje ir joje peržiūrėdamas, taip priimdamas šią informaciją.

 2. Sutikimas yra neprivalomas ir gali būti bet kuriuo metu atšauktas pateikus prašymą el. paštu adresu admin@tsairportransfers.com, nurodant, kad tokiu atveju, negavus sutikimo, tam tikros paslaugos negali būti teikiamos ir gali būti pažeista naršymas svetainėje.


5 – Slapukai

 1. Šiame skyriuje aprašoma, kaip ši svetainė ir trečiosios šalys naudoja slapukus ir panašias technologijas. Slapukų naudojimas vyksta laikantis atitinkamų Europos teisės aktų (Direktyva 2009/136/EB su pakeitimais, padarytais Direktyva 2002/58/EB „E Privatumas“) ir nacionaliniais (2014 m. gegužės 8 d. asmens duomenų apsaugos garanto nuostata ir vėlesniais paaiškinimais, kaip taip pat 2021 m. birželio 10 d. slapukų gaires ir kitas stebėjimo priemones, Nr. 231).

 2. Norėdami gauti išsamios informacijos apie slapukus, apsilankykite mūsų slapukų politikoje: https://taxiserviceairportrome.com/privacy/


6 – Duomenų apdorojimo tipas

 1. Asmens duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant teisėto duomenų valdytojo intereso, siekiant teikti informaciją apie www.taxiserviceairportrome.com veiklą pagal str. 6, par. 1, laiškas. f) ES reglamento 2016/679, laikantis to paties reglamento nuostatų.

 2. Šioje svetainėje naudojami žurnalo failai, kuriuose saugoma informacija, automatiškai surinkta naudotojų apsilankymų metu. Surinkta informacija gali būti tokia:

- interneto protokolo (IP) adresas;

- naršyklės tipas ir įrenginio, naudojamo prisijungti prie svetainės, parametrai;

- interneto paslaugų teikėjo (IPT) pavadinimas;

- apsilankymo data ir laikas;

- lankytojo kilmės (nukreipimo) ir išėjimo tinklalapis;

- galbūt paspaudimų skaičius.

 1. Aukščiau paminėta informacija yra apdorojama automatizuota forma ir renkama išskirtinai apibendrinta forma, siekiant patikrinti teisingą svetainės veikimą ir saugumo sumetimais. Ši informacija bus tvarkoma remiantis teisėtais savininko interesais.

 2. Saugumo sumetimais (anti-spam filtrai, ugniasienės, virusų aptikimas) automatiškai įrašytuose duomenyse taip pat gali būti asmens duomenų, tokių kaip IP adresas, kurie gali būti naudojami pagal šiuo klausimu galiojančius įstatymus, siekiant blokuoti bandymus pakenkti pačiai svetainei arba pakenkti kitiems vartotojams, arba bet kuriuo atveju žalingą ar nusikaltimą sukeliančią veiklą. Tokie duomenys niekada nenaudojami vartotojui identifikuoti ar profiliuoti, o tik svetainės ir jos naudotojų apsaugos tikslais, tokia informacija bus tvarkoma remiantis teisėtais savininko interesais.


7 - Pirkimo duomenų tipas

 1. www.taxiserviceairportrome.com renka vartotojo duomenis tiesiogiai iš svetainės arba iš trečiųjų šalių. Duomenys būtini naršant svetainėje.

 2. Duomenys, kuriuos renka www.taxiserviceairportrome.com, yra šie:

- Pirmas vardas

- Pavardė

- Elektroninio pašto adresas

- Telefono numeris

- Pašalinimo adresas

- Paskirties adresas

- Debeto / kredito kortelės duomenys


8 – Vartotojo pateikti duomenys

 1. Jei svetainėje leidžiama įterpti komentarus arba, jei vartotojas pageidauja teikti konkrečias paslaugas, įskaitant galimybę siųsti gyvenimo aprašymą galimiems darbo santykiams, svetainė automatiškai aptinka ir įrašo kai kuriuos naudotojo identifikavimo duomenis, įskaitant elektroninio pašto adresas. Tokius duomenis vartotojas nori teikti savanoriškai tuo metu, kai prašo teikti paslaugą.

 2. Įterpdamas komentarą ar kitą informaciją vartotojas aiškiai sutinka su privatumo politika. Gauti duomenys bus naudojami tik prašomai paslaugai teikti ir tik tiek, kiek reikia paslaugai suteikti.

 3. Informaciją, kurią svetainės vartotojai nusprendžia paviešinti naudodamiesi jiems prieinamomis paslaugomis ir įrankiais, vartotojas pateikia sąmoningai ir savanoriškai, atleidžiant šią svetainę nuo bet kokios atsakomybės už bet kokius įstatymų pažeidimus. Vartotojas turi patikrinti, ar jis turi leidimą įvesti trečiųjų šalių asmens duomenis arba turinį, saugomą pagal nacionalinius ir tarptautinius teisės aktus.

 4. Neprivalomas, aiškus ir savanoriškas elektroninio pašto siuntimas šioje svetainėje nurodytais adresais reiškia, kad vėliau gaunamas siuntėjo adresas, būtinas norint atsakyti į užklausas, taip pat visi kiti laiške esantys asmens duomenys.

 5. Konkrečios santraukos informacija bus laipsniškai pranešama arba rodoma tam tikroms paslaugoms sukurtos svetainės puslapiuose pagal pageidavimą.


9 - Duomenų tvarkymo tikslas

 1. Svetainės veiklos metu surinkti duomenys naudojami išskirtinai aukščiau nurodytais tikslais ir saugomi tiek, kiek būtina nurodytai veiklai vykdyti ir bet kuriuo atveju ne ilgiau kaip 5 metus.


10 – Duomenų saugykla

 1. Vadovaujantis str. Reglamento 5.1(c), www.taxiserviceairportrome.com naudojamos informacinės sistemos ir kompiuterinės programos yra sukonfigūruotos taip, kad būtų kuo mažiau naudojami asmens ir identifikavimo duomenys; tokie duomenys bus tvarkomi tik tiek, kiek būtina šioje Politikoje nurodytiems tikslams pasiekti.

 2. Duomenys bus saugomi tiek laiko, kiek būtina iš tikrųjų siekiamiems tikslams pasiekti, ir bet kuriuo atveju duomenų saugojimo laikotarpio nustatymo kriterijus yra pagrįstas atitikimu

terminai, kuriuos leidžia taikomi įstatymai ir duomenų tvarkymo mažinimo bei saugojimo apribojimo principai.

 1. Duomenys, naudojami saugumo sumetimais (bandymai sugadinti svetainę blokavimas) saugomi tiek, kiek būtina anksčiau nurodytam tikslui pasiekti.


11 - Mokėjimai

 1. www.taxiserviceairportrome.com naudojasi mokėjimo paslaugomis mokėjimams kredito kortele, banko pavedimu ar kitomis priemonėmis. www.taxiserviceairportrome.com nerenka ir neįgyja mokėjimams naudojamų duomenų.

 2. Mokėjimo duomenis renka ir tiesiogiai gauna mokėjimo paslaugų teikėjas, pavyzdžiui, kredito kortelių įmonė, Paypal, Stripe ar pan. Šios paslaugos gali siųsti pranešimus vartotojui, pavyzdžiui, el. paštu arba SMS mokėjimo pranešimus.

 3. Trečiųjų šalių paslaugų gautus duomenis ir jų naudojimą reglamentuoja atitinkama privatumo politika, kurią prašome peržiūrėti.

PayPal, Paslaugos teikėjas: PayPal, Inc. Paslaugos tikslas: atlikti mokėjimus internetu Asmens duomenys renkami: duomenų tipai, kaip nurodyta paslaugos privatumo politikoje Tvarkymo vieta: kaip nurodyta paslaugos privatumo politikoje Privatumo politika ( https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/privacy-full)

Stripe, Paslaugos teikėjas: Stripe, Inc. Paslaugos paskirtis: mokėjimai internetu Renkami asmens duomenys: duomenų tipai, nurodyti paslaugos privatumo politikoje. Tvarkymo vieta: kaip nurodyta Privatumo politikos paslaugos privatumo politikoje (https://stripe.com/it/privacy)

Platforma naudoja „Stripe“ paslaugą išankstiniam autorizavimui ir mokėjimams, eikite į https://stripe.com/it/privacy


12 – Sąveika socialiniuose tinkluose

 1. Šioje svetainėje taip pat yra socialinių tinklų įskiepių ir (arba) mygtukų, kad būtų galima lengvai dalytis turiniu mėgstamuose socialiniuose tinkluose. Šie įskiepiai yra užprogramuoti taip, kad įeinant į puslapį nebūtų nustatyti slapukai, siekiant apsaugoti vartotojų privatumą. Slapukai gali būti nustatomi, jei taip suteikia socialiniai tinklai, tik tada, kai vartotojas efektyviai ir savanoriškai naudojasi papildiniu. Atkreipiame dėmesį, kad jei vartotojas naršo prisijungęs prie socialinio tinklo, tai jis jau registruodamasis socialiniame tinkle sutiko, kad būtų naudojami per šią svetainę perduodami slapukai.

 1. Šio tipo paslauga leidžia bendrauti su socialiniais tinklais ar kitomis išorinėmis platformomis tiesiogiai iš www.taxiserviceairportrome.com puslapių.

 2. Sąveika ir informacija, kurią gauna www.taxiserviceairportrome.com, bet kuriuo atveju priklauso nuo Vartotojo privatumo nustatymų, susijusių su kiekvienu socialiniu tinklu. Jei įdiegta sąveikos su socialiniais tinklais paslauga, gali būti, kad net jei Vartotojai ja nesinaudoja, ji renka srauto duomenis, susijusius su puslapiais, kuriuose ji įdiegta.

„Linkedin“ socialinis mygtukas ir valdikliai („LinkedIn Corporation“). „LinkedIn“ mygtukas ir socialiniai valdikliai yra sąveikos su „LinkedIn“ socialiniu tinklu paslaugos, kurias teikia „LinkedIn Corporation“. Renkami asmens duomenys: slapukai ir naudojimo duomenys. Tvarkymo vieta: Jungtinės Valstijos – Privatumo politika: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

„Facebook“ mygtukas „Patinka“ ir socialiniai valdikliai („Facebook, Inc.“) „Facebook“ mygtukas „Patinka“ ir socialiniai valdikliai yra sąveikos su „Facebook“ socialiniu tinklu paslaugos, kurias teikia „Facebook, Inc.“ Renkami asmeniniai duomenys: slapukai ir naudojimo duomenys. Tvarkymo vieta: Jungtinės Valstijos – Privatumo politika: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

„Twitter“ „Twitter“ mygtukas ir socialiniai valdikliai („Twitter, Inc.“) „Twitter“ „Twitter“ mygtukas ir socialiniai valdikliai yra sąveikos su „Twitter“ socialiniu tinklu paslaugos, kurias teikia „Twitter, Inc. Asmeniniai duomenys: slapukai ir naudojimo duomenys. Tvarkymo vieta: Jungtinės Valstijos – Privatumo politika: https://twitter.com/en/privacy.

„Google+“ mygtukas +1 ir socialiniai valdikliai („Google Inc.“) Mygtukas +1 ir „Google+“ socialiniai valdikliai yra sąveikos su „Google+“ socialiniu tinklu paslaugos, kurias teikia „Google Inc.“. Renkami asmeniniai duomenys: slapukai ir naudojimo duomenys. Apdorojimo vieta: Jungtinės Valstijos – Privatumo politika: https://policies.google.com/privacy?hl=it.

Mygtukas „Pinterest Pin It“ ir socialiniai valdikliai („Pinterest Inc.“) „Pin It“ mygtukas ir „Pinterest“ socialiniai valdikliai yra sąveikos su „Pinterest“ socialiniu tinklu paslaugos, kurias teikia „Pinterest Inc.“ Renkami asmens duomenys: slapukai ir naudojimo duomenys. Tvarkymo vieta: JAV – Privatumo politika: https://policy.pinterest.com/it/privacy-policy

„Instagram“ socialinis mygtukas ir valdikliai („Instagram, Inc.“) „Instagram“ mygtukas ir socialiniai valdikliai yra sąveikos su „Instagram“ socialiniu tinklu paslaugos, kurias teikia Instagram, Inc. Asmens duomenys: slapukai ir naudojimo duomenys Tvarkymo vieta: JAV – Privatumo politika: https ://help.instagram.com /196883487377501

Svetainėje įdiegti du socialiniai mygtukai – Instagram ir Facebook.


13 - Vartotojo teisės

 1. Vartotojui garantuojama, kad bus gerbiamos jo teisės asmens duomenų apsaugos srityje. Vadovaudamasis BDAR, vartotojas turi teisę prašyti Duomenų valdytojo dėl savo asmens duomenų tvarkymo:

 • Prieiga: vartotojas gali prašyti patvirtinimo, ar su juo susiję duomenys yra tvarkomi, ar ne, taip pat papildomų paaiškinimų dėl šiame pareiškime nurodytos informacijos;

 • Taisymas: galite prašyti ištaisyti arba integruoti jūsų pateiktus duomenis, jei jie netikslūs ar neišsamūs;

 • Ištrynimas: galite prašyti, kad jūsų duomenys būtų ištrinti, jei jie nebereikalingi mūsų tikslams, sutikimo atšaukimo ar nesutikimo su tvarkymu atveju, neteisėto tvarkymo atveju arba yra teisinė prievolė juos ištrinti arba jie nurodo. nepilnamečiams iki keturiolikos metų amžiaus;

 • Apribojimas: galite prašyti, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi tik išsaugojimo tikslais, išskyrus kitokį tvarkymą, tiek laiko, kiek reikia jūsų duomenims ištaisyti, neteisėto tvarkymo, dėl kurio prieštaraujate atšaukimui, atveju, jei turite pasinaudoti savo teisėmis teisme, o Duomenų valdytojo saugomi duomenys gali būti jums naudingi ir, galiausiai, tuo atveju, jei prieštaraujama tvarkymui ir yra tikrinama, ar Duomenų valdytojo teisėtos priežastys, palyginti su jūsų, yra dominuojančios.

 • Prieštaravimas: galite bet kada nesutikti, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi, nebent yra teisėtų priežasčių Duomenų valdytojui tęsti tvarkymą, kuris yra viršesnis už jūsų, pavyzdžiui, dėl veiksmų ar gynybos teisme.

 • Perkeliamumas: galite prašyti gauti savo duomenis arba perduoti juos kitam jūsų nurodytam savininkui struktūrizuotu formatu, paprastai naudojamu ir nuskaitomu automatinio įrenginio.

 • Atšaukimas: Jūs galite bet kada atšaukti savo sutikimą naudoti slapukus (Slapukų politika), nes šiuo atveju tai yra duomenų tvarkymo pagrindas. Tačiau sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymo, pagrįsto sutikimu, atliktu prieš patį atšaukimą, teisėtumui.

 1. Bet kuriuo metu vartotojas gali paprašyti pasinaudoti pirmiau nurodytomis teisėmis adresu www.taxiserviceairportrome.com, susisiekęs el. pašto adresu: admin@tsairportransfers.com.

 1. Be to, vartotojas turi teisę pateikti skundą Italijos priežiūros institucijai: „Asmens duomenų apsaugos garantas“, jei mano, kad www.taxiserviceairportrome.com pažeidė jo teises arba tuo atveju, kai tai daroma. nemanau, kad www.taxiserviceairportrome.com atsakymas į jūsų užklausas yra patenkinamas.


 2. Pateiktų duomenų saugumas

 3. Šioje svetainėje vartotojo duomenis tvarkomi teisėtai ir teisingai, taikant atitinkamas saugumo priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią neteisėtai prieigai, atskleidimui, keitimui ar neteisėtam sunaikinimui. Tvarkymas atliekamas naudojant IT ir (arba) telematines priemones, organizaciniais metodais ir logika, griežtai susijusia su nurodytais tikslais.

 4. Be savininko, kai kuriais atvejais už svetainės organizavimą atsakingų asmenų kategorijos (administravimo, komercijos, rinkodaros, teisės, sistemos administratoriai) arba išorinės šalys (pvz., trečiųjų šalių techninių paslaugų teikėjai, kurjeriai) gali turėti prieigą prie duomenų. pašto paslaugų, prieglobos paslaugų teikėjų, IT įmonių, ryšių agentūrų).


 5. Šio dokumento pakeitimai

 6. Šis dokumentas, kuris yra šios svetainės privatumo politika, paskelbtas adresu:

https://taxiserviceairportrome.com/privacy/

 1. Jis gali būti pakeistas ar atnaujintas. Vartotojai kviečiami periodiškai lankytis šiame puslapyje, kad visada gautų naujausias teisės aktų naujienas.

 2. Ankstesnėse dokumento versijose vis tiek bus galima susipažinti šiame puslapyje.

 3. Dokumentas buvo atnaujintas 2024-02-01, kad atitiktų atitinkamas reguliavimo nuostatas, o ypač Reglamentą (ES) 2016/679.