Mistoqsijiet frekwenti

Regoli tal-privatezza

1 - Informazzjoni relatata mal-privatezza tas-sit

 1. Din it-taqsima fiha informazzjoni relatata mal-metodi ta 'ġestjoni ta' www.taxiserviceairportrome.com, proprjetà ta' TSA - AIRPORT TRANSFERS - NUMRU TAL-VAT 15305461004 - DMRCRS94A02H501C - NUMRU REA: RM - 1583233, b'referenza għall-ipproċessar tad-dejta tal-utent tas-sit innifsu.

Din l-informazzjoni hija valida wkoll għall-finijiet tal-artikolu 13 tar-Regolament (UE) Nru. 2016/679, dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali kif ukoll iċ-ċirkolazzjoni ħielsa ta’ tali data, għal suġġetti li jinteraġixxu ma’ www.taxiserviceairportrome.com.

 1. L-informazzjoni hija pprovduta biss għal www.taxiserviceairportrome.com u mhux għal websajts oħra li jistgħu jiġu kkonsultati mill-utent permezz ta’ links li jinsabu fih.

 2. L-għan ta’ dan id-dokument huwa li jipprovdi informazzjoni dwar il-metodi, il-ħinijiet u n-natura tal-informazzjoni li l-kontrolluri tad-dejta għandhom jipprovdu lill-utenti meta jgħaqqdu mal-paġni tal-web ta’ www.taxiserviceairportrome.com, irrispettivament mill-għanijiet tal-konnessjoni nnifisha, skont għal-leġiżlazzjoni Taljana u Ewropea.

 3. L-informazzjoni tista’ tgħaddi minn bidliet minħabba l-introduzzjoni ta’ regolamenti ġodda f’dan ir-rigward, għalhekk l-utent huwa mistieden jiċċekkja perjodikament din il-paġna.

 4. Jekk l-utent għandu inqas minn erbatax-il sena, skont l-art.8, c.1 regolament (UE) 2016/679, u l-Art. 2 - Quinquies tad-Digriet Leġiżlattiv 196/2003, kif emendat bid-Digriet Leġiżlattiv 181/18, għandu jilleġittimizza l-kunsens tiegħu permezz tal-awtorizzazzjoni tal-ġenituri jew tal-kustodju legali tiegħu.


2 - Kontrollur tad-dejta

 1. Il-kontrollur tad-dejta huwa l-persuna fiżika jew ġuridika, l-awtorità pubblika, l-aġenzija jew korp ieħor li, waħdu jew flimkien ma’ oħrajn, jiddetermina l-għanijiet u l-mezzi tal-ipproċessar tad-dejta personali. Tieħu ħsieb ukoll il-profili tas-sigurtà.

 2. B’rabta ma’ din il-websajt, il-kontrollur tad-data huwa: TSA - AIRPORT TRANSFERS - VAT NUMBER 15305461004 - DMRCRS94A02H501C - REA NUMBER: RM - 1583233, u għal kull kjarifika jew eżerċizzju tad-drittijiet tal-utent tista’ tikkuntattjah fuq l-indirizz elettroniku li ġej: admin @tsairportransfers.com.


3 - Post ta' l-ipproċessar tad-data

 1. L-ipproċessar tad-dejta ġġenerata mill-użu ta’ www.taxiserviceairportrome.com iseħħ f’VIALE UNGHERIA SNC 00039 ZAGAROLO (RM).

 2. Jekk meħtieġ, id-dejta konnessa mas-servizz tan-newsletter tista’ tiġi pproċessata mill-kontrollur tad-dejta jew persuni maħtura minnu għal dan il-għan fl-uffiċċju rilevanti.


4 - Bażi legali tal-ipproċessar

 1. L-ipproċessar tad-dejta personali minn www.taxiserviceairportrome.com huwa bbażat fuq il-kunsens – skont l-art. 6, par. 1, ittra. a) tar-Regolament tal-UE 2016/679 – espress mill-utent billi jibbrawżja din il-websajt u jikkonsultah, u b’hekk jaċċetta din l-informazzjoni.

 2. Il-kunsens huwa fakultattiv u jista’ jiġi revokat fi kwalunkwe ħin b’talba mibgħuta permezz ta’ email lil admin@tsairportransfers.com li tispeċifika li, f’dan il-każ, fin-nuqqas ta’ kunsens, ċerti servizzi ma jistgħux jiġu pprovduti u n-navigazzjoni fuq il-websajt tista’ tiġi kompromessa.


5 - Cookies

 1. Din it-taqsima tiddeskrivi kif dan is-Sit u partijiet terzi jużaw cookies u teknoloġiji simili. L-użu tal-cookies iseħħ f'konformità mal-leġiżlazzjoni Ewropea rilevanti (id-Direttiva 2009/136/KE emendata d-Direttiva 2002/58/KE "E Privatezza) u nazzjonali (Disposizzjoni tal-Garanti għall-protezzjoni tad-dejta personali tat-8 ta' Mejju 2014 u kjarifiki sussegwenti bħala kif ukoll il-Linji Gwida dwar il-Cookie u għodod oħra ta’ traċċar tal-10 ta’ Ġunju 2021 n.231).

 2. Għal informazzjoni sħiħa dwar il-cookies, żur il-politika tagħna dwar il-cookies: https://taxiserviceairportrome.com/privacy/


6 - Tip ta' pproċessar ta' data

 1. L-ipproċessar tad-dejta personali huwa meħtieġ għall-insegwiment tal-interess leġittimu tal-kontrollur tad-dejta bil-għan li tiġi pprovduta informazzjoni dwar l-attività ta’ www.taxiserviceairportrome.com skont l-art. 6, par. 1, ittra. f) tar-Regolament tal-UE 2016/679, f’konformità mad-dispożizzjonijiet tal-istess Regolament.

 2. Dan is-sit juża Log Files li fihom tinħażen l-informazzjoni miġbura awtomatikament waqt iż-żjarat tal-utenti. L-informazzjoni miġbura tista' tkun din li ġejja:

- indirizz tal-protokoll tal-internet (IP);

- it-tip ta' browser u l-parametri tat-tagħmir użat għall-konnessjoni mas-sit;

- isem il-fornitur tas-servizz tal-internet (ISP);

- id-data u l-ħin taż-żjara;

- paġna web ta 'oriġini tal-viżitatur (riferiment) u ħruġ;

- possibilment in-numru ta' klikks.

 1. L-informazzjoni msemmija hawn fuq hija pproċessata f'forma awtomatizzata u miġbura f'forma esklussivament aggregata sabiex jiġi vverifikat il-funzjonament korrett tas-sit, u għal raġunijiet ta 'sigurtà. Din l-informazzjoni se tiġi pproċessata abbażi tal-interessi leġittimi tas-sid.

 2. Għal skopijiet ta’ sigurtà (filtri kontra l-ispam, firewalls, skoperta tal-virus), id-dejta rreġistrata awtomatikament tista’ possibbilment tinkludi wkoll dejta personali bħall-indirizz IP, li tista’ tintuża, skont il-liġijiet fis-seħħ dwar is-suġġett, sabiex jimblokka tentattivi ta' ħsara lis-sit innifsu jew li tikkawża ħsara lil utenti oħra, jew fi kwalunkwe każ attivitajiet li jagħmlu ħsara jew jikkostitwixxu reat. Tali data qatt ma tintuża biex tidentifika jew tipprofila lill-utent, iżda biss għall-finijiet tal-protezzjoni tas-sit u l-utenti tiegħu, tali informazzjoni se tiġi pproċessata abbażi tal-interessi leġittimi tas-sid.


7 - Tip ta' data ta' xiri

 1. www.taxiserviceairportrome.com jiġbor data tal-utent direttament mis-sit jew minn partijiet terzi. Id-dejta hija meħtieġa għall-ibbrawżjar tas-sit.

 2. Id-dejta miġbura minn www.taxiserviceairportrome.com hija:

- Isem

- Kunjom

- Indirizz elettroniku

- Numru tat-telefon

- Indirizz tal-irtirar

- Indirizz tad-destinazzjoni

- Dettalji tal-karta ta' debitu/kreditu


8 - Data pprovduta mill-utent

 1. Jekk is-sit jippermetti l-inserzjoni ta’ kummenti, jew fil-każ ta’ servizzi speċifiċi mitluba mill-utent, inkluża l-possibbiltà li jintbagħat il-Kurriculum Vitae għal relazzjoni ta’ ħidma possibbli, is-sit awtomatikament jiskopri u jirreġistra xi data ta’ identifikazzjoni tal-utent, inkluża l- indirizz elettroniku. Tali data hija maħsuba biex tiġi pprovduta volontarjament mill-utent fil-ħin tat-talba għall-provvista tas-servizz.

 2. Billi ddaħħal kumment jew informazzjoni oħra l-utent jaċċetta espressament il-politika tal-privatezza. Id-dejta riċevuta se tintuża esklussivament għall-forniment tas-servizz mitlub u biss għaż-żmien meħtieġ biex jiġi pprovdut is-servizz.

 3. L-informazzjoni li l-utenti tas-sit jiddeċiedu li jagħmlu pubbliku permezz tas-servizzi u l-għodod disponibbli għalihom huma pprovduti mill-utent konxjament u volontarjament, jeżenta dan is-sit minn kull responsabbiltà rigward kwalunkwe ksur tal-liġi. Huwa f'idejn l-utent li jivverifika li għandu permess li jdaħħal data personali ta' partijiet terzi jew kontenut protett minn regolamenti nazzjonali u internazzjonali.

 4. Il-bgħit fakultattiv, espliċitu u volontarju ta’ posta elettronika fl-indirizzi indikati fuq dan is-sit jinvolvi l-akkwist sussegwenti tal-indirizz tal-mittent, meħtieġ biex iwieġeb għat-talbiet, kif ukoll kwalunkwe data personali oħra inkluża fil-messaġġ.

 5. Informazzjoni fil-qosor speċifika tkun progressivament irrappurtata jew murija fuq il-paġni tas-sit imwaqqaf għal servizzi partikolari fuq talba.


9 - Għan tal-ipproċessar tad-dejta

 1. Id-dejta miġbura mis-sit waqt it-tħaddim tiegħu tintuża esklussivament għall-għanijiet indikati hawn fuq u tinżamm għaż-żmien strettament meħtieġ biex jitwettqu l-attivitajiet speċifikati, u fi kwalunkwe każ mhux itwal minn 5 snin.


10 - Ħażna tad-Dejta

 1. Skont id-dispożizzjonijiet tal-art. 5.1(c) tar-Regolament, is-sistemi ta’ informazzjoni u l-programmi tal-kompjuter użati minn www.taxiserviceairportrome.com huma kkonfigurati b’tali mod li jimminimizzaw l-użu ta’ data personali u ta’ identifikazzjoni; tali data tiġi pproċessata biss sal-punt meħtieġ biex jinkisbu l-għanijiet indikati f'din il-Politika.

 2. Id-dejta se tinżamm għall-perjodu ta’ żmien strettament meħtieġ biex jinkisbu l-għanijiet fil-fatt segwiti u, fi kwalunkwe każ, il-kriterju użat biex jiġi ddeterminat il-perjodu ta’ żamma huwa bbażat fuq il-konformità mal-

termini permessi mil-liġijiet applikabbli u mill-prinċipji tal-minimizzazzjoni tal-ipproċessar u l-limitazzjoni tal-ħażna.

 1. Id-dejta użata għal skopijiet ta’ sigurtà (imblukkar ta’ tentattivi ta’ ħsara lis-sit) tinżamm għaż-żmien strettament meħtieġ biex jintlaħaq l-iskop indikat qabel.


11 - Ħlasijiet

 1. www.taxiserviceairportrome.com juża servizzi ta’ ħlas biex jagħmel ħlasijiet b’karta ta’ kreditu, trasferiment bankarju jew strumenti oħra. www.taxiserviceairportrome.com ma tiġborx jew takkwista d-dejta użata għall-ħlas.

 2. Id-dejta tal-ħlas tinġabar u tinkiseb direttament mill-fornitur tas-servizz tal-ħlas, bħall-kumpanija tal-karta ta 'kreditu, Paypal, Stripe jew simili. Dawn is-servizzi jistgħu jibagħtu messaġġi lill-utent, pereżempju notifiki tal-ħlas bl-email jew bl-SMS.

 3. Id-dejta miksuba u l-użu tagħha minn servizzi ta’ partijiet terzi huma regolati mill-Politiki ta’ Privatezza rispettivi li għalihom jekk jogħġbok irreferi.

PayPal, Fornitur tas-servizz: PayPal, Inc. Għan tas-servizz: biex isiru ħlasijiet onlajn Dejta personali miġbura: tipi ta' data kif speċifikat fil-politika ta' privatezza tas-servizz Post tal-ipproċessar: kif speċifikat fil-politika ta' privatezza tas-servizz Politika ta' Privatezza ( https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/privacy-full)

Stripe, Fornitur tas-servizz: Stripe, Inc. Għan tas-servizz: jagħmlu pagamenti onlajn Dejta personali miġbura: tipi ta’ data kif speċifikat fil-politika ta’ privatezza tas-servizz. Post tal-ipproċessar: kif speċifikat fil-politika tal-privatezza tas-servizz tal-Politika tal-Privatezza (https://stripe.com/it/privacy)

Il-pjattaforma tuża s-servizz Stripe għal pre-awtorizzazzjonijiet u ħlasijiet, mur https://stripe.com/it/privacy


12 - Interazzjoni tan-netwerk soċjali

 1. Dan is-sit jinkorpora wkoll plugins u/jew buttuni għan-netwerks soċjali, sabiex jippermetti qsim faċli tal-kontenut fuq in-netwerks soċjali favoriti tiegħek. Dawn il-plugins huma pprogrammati sabiex ma jistabbilixxu l-ebda cookie meta jaċċessaw il-paġna, biex tissalvagwardja l-privatezza tal-utent. Il-cookies huma possibbilment stabbiliti, jekk hekk ipprovduti minn netwerks soċjali, biss meta l-utent jagħmel użu effettiv u volontarju tal-plugin. Jekk jogħġbok innota li jekk l-utent jibbrawżja waqt li jkun illoggjat fin-netwerk soċjali allura jkun diġà ta l-kunsens għall-użu tal-cookies imwassla permezz ta 'dan is-sit meta jirreġistra fuq in-netwerk soċjali.

 1. Dan it-tip ta’ servizz jippermetti interazzjonijiet ma’ netwerks soċjali, jew pjattaformi esterni oħra, direttament mill-paġni ta’ www.taxiserviceairportrome.com.

 2. L-interazzjonijiet u l-informazzjoni miksuba minn www.taxiserviceairportrome.com huma fi kwalunkwe każ soġġetti għas-settings tal-privatezza tal-Utent relatati ma 'kull netwerk soċjali. Jekk jiġi installat servizz ta' interazzjoni man-netwerks soċjali, huwa possibbli li, anki jekk l-Utenti ma jużawx is-servizz, jiġbor data tat-traffiku relatata mal-paġni li fuqhom tkun installata.

Buttuna soċjali Linkedin u widgets (LinkedIn Corporation). Il-buttuna LinkedIn u l-widgets soċjali huma servizzi ta’ interazzjoni man-netwerk soċjali LinkedIn, ipprovduti minn LinkedIn Corporation. Data Personali miġbura: Cookies u Data dwar l-Użu. Post ta' l-ipproċessar: l-Istati Uniti – Politika ta' Privatezza: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Buttuna Like ta' Facebook u widgets soċjali (Facebook, Inc.) Il-buttuna "Like" ta' Facebook u widgets soċjali huma servizzi ta' interazzjoni man-netwerk soċjali ta' Facebook, ipprovduti minn Facebook, Inc. Dejta Personali miġbura: Cookies u Dejta dwar l-Użu . Post tal-ipproċessar: l-Istati Uniti – Politika ta’ Privatezza: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Buttuna Twitter Tweet u widgets soċjali (Twitter, Inc.) Il-buttuna Twitter Tweet u widgets soċjali huma servizzi ta’ interazzjoni man-netwerk soċjali Twitter, ipprovduti minn Twitter, Inc. Dejta Personali miġbura: Cookies u Dejta dwar l-Użu. Post tal-ipproċessar: l-Istati Uniti – Politika ta’ Privatezza: https://twitter.com/en/privacy.

Buttuna +1 ta' Google+ u widgets soċjali (Google Inc.) Il-buttuna +1 u widgets soċjali ta' Google+ huma servizzi ta' interazzjoni man-netwerk soċjali ta' Google+, ipprovduti minn Google Inc. Dejta Personali miġbura: Cookies u Dejta dwar l-Użu. Post tal-ipproċessar: l-Istati Uniti – Politika ta’ Privatezza: https://policies.google.com/privacy?hl=it.

Buttuni Pin It u Widgets Soċjali ta' Pinterest (Pinterest Inc.)Il-buttuna Pin It u widgets soċjali ta' Pinterest huma servizzi ta' interazzjoni man-netwerk soċjali ta' Pinterest, ipprovduti minn Pinterest Inc. Dejta Personali miġbura: Cookies u Dejta dwar l-Użu. Post tal-ipproċessar: USA – Politika ta' Privatezza: https://policy.pinterest.com/it/privacy-policy

Il-buttuna u l-widgets soċjali ta’ Instagram (Instagram, Inc.)Il-buttuna u l-widgets soċjali ta’ Instagram huma servizzi ta’ interazzjoni man-netwerk soċjali ta’ Instagram, ipprovduti minn Instagram, Inc. Dejta Personali miġbura: Cookies u Dejta dwar l-Użu Post tal-ipproċessar: USA – Politika ta’ Privatezza: https ://help.instagram.com/196883487377501

Żewġ buttuni soċjali ta’ Instagram u Facebook huma installati fuq il-websajt.


13 - Drittijiet tal-utent

 1. L-utent huwa garantit ir-rispett għad-drittijiet tiegħu fil-qasam tal-protezzjoni tad-dejta personali. F'konformità ma' dak li jittieħed u ddikjarat mill-GDPR, fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali tiegħu, l-utent għandu d-dritt li jistaqsi lill-Kontrollur tad-Data:

 • Aċċess: l-utent jista’ jitlob konferma dwar jekk id-data li tikkonċernah jew lilha tkunx qed tiġi pproċessata jew le, kif ukoll aktar kjarifiki dwar l-informazzjoni msemmija f’din id-dikjarazzjoni;

 • Rettifikazzjoni: tista' titlob li tirrettifika jew tintegra d-data li pprovdejt, jekk mhux eżatta jew kompluta;

 • Tħassir: tista' titlob li d-dejta tiegħek titħassar jekk ma tibqax meħtieġa għall-iskopijiet tagħna, fil-każ ta' revoka tal-kunsens jew oppożizzjoni għall-ipproċessar, fil-każ ta' pproċessar illegali, jew ikun hemm obbligu legali għat-tħassir jew jirreferu. lil suġġetti minorenni taħt l-erbatax-il sena;

 • Il-limitazzjoni: tista’ titlob li d-dejta tiegħek tiġi pproċessata biss għal skopijiet ta’ konservazzjoni, bl-esklużjoni ta’ pproċessar ieħor, għall-perjodu meħtieġ biex tirrettifika d-dejta tiegħek, f’każ ta’ pproċessar illeċitu li għalih topponi t-tħassir, jekk ikollok bżonn jeżerċita d-drittijiet tiegħek fil-qorti u d-dejta maħżuna mill-Kontrollur tad-Data tista’ tkun utli għalik u, fl-aħħarnett, fil-każ ta’ oppożizzjoni għall-ipproċessar u tkun għaddejja verifika dwar il-prevalenza tar-raġunijiet leġittimi tal-Kontrollur tad-Data meta mqabbla ma’ tiegħek.

 • Oppożizzjoni: tista' toġġezzjona fi kwalunkwe ħin għall-ipproċessar tad-dejta tiegħek, sakemm ma jkunx hemm raġunijiet leġittimi biex il-Kontrollur tad-Data jipproċedi bl-ipproċessar li jipprevali fuq tiegħek, pereżempju għall-eżerċizzju jew difiża fil-qorti.

 • Portabilità: tista' titlob li tirċievi d-dejta tiegħek, jew ġġibha trażmessa lil sid ieħor indikat minnek, f'format strutturat, użat komunement u li jinqara minn apparat awtomatiku.

 • Revoka: tista’ tirrevoka l-kunsens tiegħek għall-użu tal-cookies (Cookie Policy) fi kwalunkwe ħin, peress li f’dan il-każ tikkostitwixxi l-bażi tal-ipproċessar. Madankollu, ir-revoka tal-kunsens ma taffettwax il-legalità tal-ipproċessar ibbażat fuq il-kunsens imwettaq qabel ir-revoka nnifisha.

 1. Fi kwalunkwe ħin l-utent jista’ jitlob li jeżerċita d-drittijiet imsemmija hawn fuq fuq www.taxiserviceairportrome.com billi jikkuntattja l-indirizz elettroniku: admin@tsairportransfers.com.

 1. Barra minn hekk, l-utent għandu d-dritt li jressaq ilment mal-Awtorità Superviżorja Taljana: "Garanti għall-Protezzjoni tad-Data Personali" fil-każ li jemmen li d-drittijiet tiegħu jkunu ġew miksura minn www.taxiserviceairportrome.com jew fil-każ li jagħmlu ma tqisx it-tweġiba ta' www.taxiserviceairportrome.com għat-talbiet tiegħek bħala sodisfaċenti.


 2. Sigurtà tad-data pprovduta

 3. Dan is-sit jipproċessa d-dejta tal-utent b'mod legali u korrett, billi jadotta miżuri ta' sigurtà xierqa mmirati biex jipprevjenu aċċess mhux awtorizzat, żvelar, modifika jew qerda mhux awtorizzata tad-dejta. L-ipproċessar isir bl-użu ta’ għodod tal-IT u/jew telematiċi, b’metodi organizzattivi u b’loġika strettament relatata mal-għanijiet indikati.

 4. Flimkien mas-sid, f'xi każijiet, kategoriji ta' persuni responsabbli involuti fl-organizzazzjoni tas-sit (amministraturi amministrattivi, kummerċjali, tal-marketing, legali, tas-sistema) jew partijiet esterni (bħal fornituri ta' servizzi tekniċi ta' partijiet terzi, kurrieri) jistgħu ikollhom aċċess għad-data. servizzi postali, fornituri ta’ hosting, kumpaniji tal-IT, aġenziji tal-komunikazzjoni).


 5. Bidliet għal dan id-dokument

 6. Dan id-dokument, li jikkostitwixxi l-politika ta’ privatezza ta’ dan is-sit, huwa ppubblikat fuq:

https://taxiserviceairportrome.com/privacy/

 1. Jista' jkun suġġett għal bidliet jew aġġornamenti. L-utenti huma mistiedna jikkonsultaw perjodikament din il-paġna biex dejjem ikunu aġġornati dwar l-aħħar aħbarijiet leġiżlattivi.

 2. Verżjonijiet preċedenti tad-dokument xorta se jkunu disponibbli għall-konsultazzjoni fuq din il-paġna.

 3. Id-dokument ġie aġġornat fit-02/01/2024 biex ikun konformi mad-dispożizzjonijiet regolatorji rilevanti, u b'mod partikolari f'konformità mar-Regolament (UE) 2016/679.