Częste pytania


REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG


1. OBLICZENIE STAWKI:

1.1 • Wycena przejazdu dostępna jest po wprowadzeniu adresu „odbioru”, adresu docelowego „dowozu”, „godziny”, daty i liczby osób, a następnie kliknięciu przycisku „Dalej” i system wyświetli obliczoną stawkę. 

1.2 • Stawki obejmują paliwo i opłaty za autostrady we Włoszech, nie obejmują natomiast opłat za autostrady za granicą ani kosztów promów. 
Nasze centrum pomocy odpowiada na pytanie: nie. 06 56548975

1.3 • W przypadku bezpośrednich przesiadek pozamiejskich (bez przesiadek) opłata naliczana jest w oparciu o koszt za kilometr.


2. DODATKI:

2. 1 • Usługa w dni świąteczne: wzrost o 50% od stawki zwykłej (święta według kalendarza: Boże Narodzenie, 15 sierpnia, Sylwester itp.)

2.2 • Serwis nocny (od 22:00 do 06:00): dopłata w wysokości 11,50% stawki podstawowej.

2.3 • Każde przedłużenie podróży i/lub żądanie dodatkowych usług należy uzgodnić z Biurem Rezerwacji.


3. 
ORGANIZACJA SERWISOWA:

3.1 • Kierowca będzie spotykał klientów ze znakiem wskazującym nazwę klienta lub firmę:

 Na lotnisku: przy wyjściu pasażerskim w hali przylotów po odprawie celnej;

 W mieście: we wskazanym miejscu 

3.2 • TSA – Airport transfers współpracuje z firmami wynajmującymi pojazdy z kierowcą, zachowując te same standardy jakości i wydajności i może je wykorzystać do świadczenia usług, jakie uzna za stosowne.

3.3 • . Firma zastrzega sobie prawo do zmiany, po konsultacji i akceptacji przez klienta, godziny odbioru w sytuacjach overbookingu lub w sytuacjach awaryjnych, biorąc pod uwagę godzinę odjazdu lotu/pociągu oraz przejmuje całą odpowiedzialność w przypadku spóźnienia na lot/pociąg szkolenie ze 100% zwrotem kosztów.

3.4 •  W nagłych przypadkach po stronie firmy wynikających z problemów spowodowanych pojazdami lub kierowcami, firma może udostępnić transfer klienta innym klientom po komunikacji i akceptacji przez klienta, firma jest zobowiązana do obniżenia kosztów przejazdu lub zwrócić klientowi 25% tej kwoty i wydać kupon rabatowy 25%.

3.5 •  Firma zastrzega sobie prawo do anulowania przelewu „po powiadomieniu klienta” w przypadku działania siły wyższej/przepełnienia rezerwacji/ogólnych problemów; po tym terminie firma wystawi voucher uprawniający do 20% zniżki.


4. WARUNKI PŁATNOŚCI:

4.1 • Przypominamy, że jeśli wybrałeś płatność bezpośrednią dla kierowcy, żadna kwota nie zostanie pobrana z karty kredytowej/debetowej, transakcja, którą zobaczysz na swoich danych bankowych, jest kwotą zablokowaną (oczekującą) przez Twój bank, która zostanie zwolniona gdy zapłacisz kierowcy w ciągu 24 godzin w dni robocze.

 • Karta kredytowa (wszystkie karty) bezpośrednio w pojeździe po zakończeniu usługi.

• Bezpośrednia płatność gotówką w pojeździe po zakończeniu usługi.

• Płatność online

Całkowita kwota usługi zostanie zafakturowana bezpośrednio Klientowi, po zakończeniu usługi, który otrzyma e-mail z wyceną kierowcy wraz z dołączonym paragonem.


5. ZACHOWANIE KLIENTA W TRAKCIE USŁUGI

5.1 • Zabrania się palenia podczas transportu; rzucanie przedmiotami zarówno z pojazdów nieruchomych, jak i poruszających się; zepsuć pojazd lub go uszkodzić.

5.2 • Firma wymaga, aby transport odbywał się w sposób nienaruszający zasad bezpieczeństwa i zachowania określonych obowiązującymi przepisami Kodeksu Drogowego, Kodeksu Karnego i Cywilnego.

5.3 • Kierowcy mogą odmówić wpuszczenia na pokład klienta, który wygląda na niebezpiecznego, jest pijany, pod wpływem narkotyków lub ma nieodpowiedni stosunek do kierowcy.


6. PRZEWÓZ BAGAŻU I INNY:

Ewentualny nadbagaż, np. narty i sprzęt, należy zgłosić w momencie rezerwacji, aby uniknąć sytuacji, w której samochód nie będzie nadawał się do takiego transportu. Załadunek na samochody niezadeklarowanych, nieporęcznych przedmiotów lub walizek lub niespełniających warunków bezpiecznego transportu pozostaje w gestii kierowców. (zepsute, brudne, mokre walizki itp.)


7. PRAWO DO ANULOWANIA REZERWACJI USŁUGI I USŁUG UZUPEŁNIAJĄCYCH:

7.1 • Klient może anulować rezerwację wysyłając wiadomość e-mail na adres: booking@tsairportransfers.com. Rezygnacja z usługi wynajmu z kierowcą lub usług dodatkowych jest akceptowana bez kary w terminie 12 godzin przed usługą.

7.2 • Anulowanie rezerwacji otrzymane na 12 godzin przed rozpoczęciem usługi będzie podlegać karze w wysokości 50% kosztu usługi. Anulowanie rezerwacji otrzymane na 6 godzin przed usługą będzie podlegać karze w wysokości 100% kosztu usługi.

7.3 • W przypadku niestawienia się Klienta na umówioną wizytę z kierowcą, ten ostatni po 45 minutach od lądowania lotu (krajowy) lub 1 godzinie (międzynarodowy) do umówionej wizyty, 15 minut na adresy, stacje, mieszkania, i bez uzyskania informacji od klienta opuści lokalizację, a usługa zostanie w pełni obciążona.

7.4 • Po upływie tego czasu, jeśli kierowca jest dostępny i zdecyduje się poczekać, zostanie naliczona opłata w wysokości 25,00 EUR za każde 30 minut opóźnienia od godziny lądowania/odbioru lotu z adresów, hoteli, stacji. 

7.5 • Wszelkie prośby o zmiany w już potwierdzonych rezerwacjach (np. zmiana czasu, zmiana pojazdu, trasy, czasu trwania) należy przesłać do centrum rezerwacji co najmniej 12 godzin wcześniej na adres e-mail booking@tsairportransfers.com, podając numer rezerwacji i imię i nazwisko.

Operator zweryfikuje możliwość dokonania żądanej zmiany.


8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

8.1 • TSA – Airport Transfers zobowiązuje się w każdy uzasadniony sposób zapewnić, że jej pojazdy lub pojazdy prowadzone przez współpracowników zewnętrznych dotrą na umówione miejsca odlotu i przylotu, będą w idealnym stanie zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym oraz nie będą wykazywać wgnieceń ani poważnych uszkodzeń zewnętrznych . 
Nie ponosi jednak odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane siłą wyższą (zdarzenia pogodowe, czynniki społeczno-polityczne)

8.2 • Za przewóz rzeczy pasażera odpowiada wyłącznie pasażer, który zgłasza własność po spotkaniu z kierowcą. Klient ma obowiązek sprawdzić zgodność swojego bagażu w momencie nadania, nie ponosimy odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie przedmiotów lub bagażu Klienta. 
Wszystkie przewożone przedmioty podróżują na odpowiedzialność Klienta.

8.3 • Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia, utratę i/lub kradzież bagażu.


9. REKLAMACJE:

9.1 • . Klient jest zobowiązany do jak najszybszego zgłoszenia nam pisemnie na adres admin@tsairportransfers.com wszelkich problemów wynikających z nieodpowiednich usług lub niedociągnięć, które można bezpośrednio przypisać naszej pracy. Szybko rozwiążemy każdy problem i niedogodności.