Vanliga frågor

Integritetspolicy

1 - Information som rör webbplatsens integritet

 1. Detta avsnitt innehåller information om hanteringsmetoderna för www.taxiserviceairportrome.com, som ägs av TSA - AIRPORT TRANSFERS - VAT NUMBER 15305461004 - DMRCRS94A02H501C - REA NUMBER: RM - 1583233, med hänvisning till själva bearbetningen av användardata.

Denna information är också giltig för tillämpningen av artikel 13 i förordning (EU) nr. 2016/679, som avser skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter samt fri cirkulation av sådana uppgifter, för personer som interagerar med www.taxiserviceairportrome.com.

 1. Informationen tillhandahålls endast för www.taxiserviceairportrome.com och inte för andra webbplatser som kan konsulteras av användaren via länkar som finns där.

 2. Syftet med detta dokument är att tillhandahålla information om metoderna, tiderna och arten av den information som de personuppgiftsansvariga måste tillhandahålla användare när de ansluter till webbsidorna på www.taxiserviceairportrome.com, oavsett syftet med själva anslutningen, enligt till italiensk och europeisk lagstiftning.

 3. Informationen kan komma att ändras på grund av införandet av nya bestämmelser i detta avseende, användaren uppmanas därför att regelbundet kontrollera denna sida.

 4. Om användaren är under fjorton år, i enlighet med art.8, c.1 förordning (EU) 2016/679, och art. 2 - Quinquies of Legislative Decreet 196/2003, såsom ändrat genom Legislative Decreet 181/18, måste legitimera hans samtycke genom tillstånd från hans föräldrar eller förmyndare.


2 - Personuppgiftsansvarig

 1. Den personuppgiftsansvarige är den fysiska eller juridiska person, myndighet, myndighet eller annat organ som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. Den tar även hand om säkerhetsprofiler.

 2. I förhållande till denna webbplats är den personuppgiftsansvarige: TSA - AIRPORT TRANSFERS - VAT NUMBER 15305461004 - DMRCRS94A02H501C - REA NUMBER: RM - 1583233, och för att förtydliga eller utöva användarens rättigheter kan du kontakta honom på följande e-postadress: admin: @tsairportransfers.com.


3 - Plats för databehandling

 1. Behandlingen av data som genereras genom användningen av www.taxiserviceairportrome.com sker på VIALE UNGHERIA SNC 00039 ZAGAROLO (RM).

 2. Vid behov kan de uppgifter som är kopplade till nyhetsbrevstjänsten behandlas av den personuppgiftsansvarige eller personer som denne utser för detta ändamål vid det aktuella kontoret.


4 - Rättslig grund för behandlingen

 1. Behandlingen av personuppgifter av www.taxiserviceairportrome.com är baserad på samtycke – i enlighet med art. 6, par. 1, brev. a) i EU-förordning 2016/679 – uttryckt av användaren genom att surfa på denna webbplats och konsultera den, och accepterar därmed denna information.

 2. Samtycke är valfritt och kan återkallas när som helst genom begäran skickad via e-post till admin@tsairportransfers.com med angivande av att i detta fall, i avsaknad av samtycke, vissa tjänster inte kan tillhandahållas och navigeringen på webbplatsen kan äventyras.


5 - Kakor

 1. Detta avsnitt beskriver hur denna webbplats och tredje part använder cookies och liknande tekniker. Användningen av cookies sker i enlighet med relevant europeisk lagstiftning (direktiv 2009/136/EC ändrat direktiv 2002/58/EC "E Privacy) och nationell (garantbestämmelse för skydd av personuppgifter av den 8 maj 2014 och efterföljande förtydliganden som samt Cookie-riktlinjer och andra spårningsverktyg från 10 juni 2021 n.231).

 2. För fullständig information om cookies, besök vår cookiepolicy: https://taxiserviceairportrome.com/privacy/


6 - Typ av databehandling

 1. Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att utöva den personuppgiftsansvariges legitima intresse i syfte att tillhandahålla information om aktiviteten på www.taxiserviceairportrome.com enligt art. 6, par. 1, brev. f) i EU-förordning 2016/679, i enlighet med bestämmelserna i samma förordning.

 2. Denna webbplats använder loggfiler där information som samlas in automatiskt under användarbesök lagras. Informationen som samlas in kan vara följande:

- Internet protocol (IP) adress;

- typ av webbläsare och parametrar för enheten som används för att ansluta till webbplatsen;

- namnet på internetleverantören (ISP);

- datum och tid för besöket;

- webbsida för besökarens ursprung (hänvisning) och utgång;

- eventuellt antalet klick.

 1. Ovannämnda information behandlas i en automatiserad form och samlas in i en exklusivt aggregerad form för att verifiera att webbplatsen fungerar korrekt och av säkerhetsskäl. Denna information kommer att behandlas utifrån ägarens legitima intressen.

 2. Av säkerhetsskäl (anti-spam-filter, brandväggar, virusdetektering) kan de automatiskt registrerade uppgifterna eventuellt även innehålla personuppgifter såsom IP-adressen, som skulle kunna användas, i enlighet med gällande lagar i ämnet, för att blockera försök till skada på själva sidan eller att orsaka skada på andra användare, eller i alla fall aktiviteter som är skadliga eller utgör ett brott. Sådan information används aldrig för att identifiera eller profilera användaren, utan endast i syfte att skydda webbplatsen och dess användare, sådan information kommer att behandlas baserat på ägarens legitima intressen.


7 - Typ av inköpsdata

 1. www.taxiserviceairportrome.com samlar in användardata direkt från webbplatsen eller från tredje part. Uppgifterna är nödvändiga för att surfa på webbplatsen.

 2. Uppgifterna som samlas in av www.taxiserviceairportrome.com är:

- Förnamn

- Efternamn

- E-postadress

- Telefonnummer

- Uttagsadress

- Destinations adress

- Betal-/kreditkortsuppgifter


8 - Data som tillhandahålls av användaren

 1. Om webbplatsen tillåter infogning av kommentarer, eller i fallet med specifika tjänster som begärs av användaren, inklusive möjligheten att skicka Curriculum Vitae för en möjlig arbetsrelation, upptäcker och registrerar webbplatsen automatiskt vissa identifierande uppgifter om användaren, inklusive e-postadress. Sådana uppgifter är avsedda att tillhandahållas frivilligt av användaren vid tidpunkten för begäran om tillhandahållande av tjänsten.

 2. Genom att infoga en kommentar eller annan information accepterar användaren uttryckligen integritetspolicyn. De mottagna uppgifterna kommer att användas uteslutande för tillhandahållande av den begärda tjänsten och endast under den tid som krävs för att tillhandahålla tjänsten.

 3. Den information som användare av webbplatsen beslutar sig för att offentliggöra genom de tjänster och verktyg som görs tillgängliga för dem tillhandahålls av användaren medvetet och frivilligt, vilket befriar denna webbplats från allt ansvar för eventuella brott mot lagen. Det är upp till användaren att verifiera att de har tillstånd att ange personuppgifter från tredje part eller innehåll som skyddas av nationella och internationella regler.

 4. Det valfria, uttryckliga och frivilliga sändandet av e-post till de adresser som anges på denna webbplats innebär att avsändarens adress efterföljande skaffas, som är nödvändig för att svara på förfrågningar, såväl som alla andra personuppgifter som ingår i meddelandet.

 5. Specifik sammanfattningsinformation kommer successivt att rapporteras eller visas på sidorna på webbplatsen som ställts in för särskilda tjänster på begäran.


9 - Syfte med databehandling

 1. Uppgifterna som samlas in av webbplatsen under dess drift används uteslutande för de syften som anges ovan och bevaras under den tid som är absolut nödvändig för att utföra de angivna aktiviteterna, och i alla fall inte längre än 5 år.


10 - Datalagring

 1. I enlighet med bestämmelserna i art. 5.1(c) i förordningen, är informationssystemen och datorprogrammen som används av www.taxiserviceairportrome.com konfigurerade på ett sådant sätt att användningen av personliga och identifierande data minimeras; sådana uppgifter kommer att behandlas endast i den utsträckning som är nödvändig för att uppnå de syften som anges i denna policy.

 2. Uppgifterna kommer att bevaras under den tidsperiod som är strikt nödvändig för att uppnå de syften som faktiskt eftersträvas och i alla fall är kriteriet som används för att fastställa lagringsperioden baserat på överensstämmelse med

villkor som är tillåtna enligt tillämpliga lagar och av principerna om minimering av bearbetning och begränsning av lagring.

 1. Uppgifterna som används för säkerhetsändamål (blockera försök att skada webbplatsen) bevaras under den tid som är absolut nödvändig för att uppnå det tidigare angivna syftet.


11 - Betalningar

 1. www.taxiserviceairportrome.com använder betaltjänster för att göra betalningar med kreditkort, banköverföring eller andra instrument. www.taxiserviceairportrome.com samlar inte in eller förvärvar data som används för betalning.

 2. Betalningsuppgifterna samlas in och förvärvas direkt av betaltjänstleverantören, såsom kreditkortsföretaget, Paypal, Stripe eller liknande. Dessa tjänster kan skicka meddelanden till användaren, till exempel e-post eller SMS betalningsaviseringar.

 3. Uppgifterna som samlas in och användningen av dem av tredje parts tjänster regleras av respektive integritetspolicy som du hänvisar till.

PayPal, Tjänsteleverantör: PayPal, Inc. Syfte med tjänsten: att göra onlinebetalningar Personliga uppgifter som samlas in: typer av data som specificeras i integritetspolicyn för tjänsten Plats för behandling: som specificeras i integritetspolicyn för tjänsten Sekretesspolicy ( https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/privacy-full)

Stripe, Tjänsteleverantör: Stripe, Inc. Syfte med tjänsten: göra onlinebetalningar Personliga uppgifter som samlas in: typer av data som specificeras i tjänstens sekretesspolicy. Plats för behandling: enligt integritetspolicyn för integritetspolicytjänsten (https://stripe.com/it/privacy)

Plattformen använder Stripe-tjänsten för förauktorisationer och betalningar, gå till https://stripe.com/it/privacy


12 - Interaktion med sociala nätverk

 1. Den här webbplatsen innehåller även plugins och/eller knappar för sociala nätverk, för att möjliggöra enkel delning av innehåll på dina sociala favoritnätverk. Dessa plugins är programmerade så att de inte ställer in några cookies när du kommer åt sidan, för att skydda användarnas integritet. Cookies sätts möjligen, om så tillhandahålls av sociala nätverk, endast när användaren effektivt och frivilligt använder plugin-programmet. Observera att om användaren surfar medan han är inloggad på det sociala nätverket har han redan samtyckt till användningen av cookies som förmedlas via denna webbplats när han registrerar sig på det sociala nätverket.

 1. Denna typ av tjänst tillåter interaktioner med sociala nätverk, eller andra externa plattformar, direkt från sidorna på www.taxiserviceairportrome.com.

 2. Interaktionerna och informationen som förvärvats av www.taxiserviceairportrome.com är i alla fall föremål för Användarens integritetsinställningar för varje socialt nätverk. Om en interaktionstjänst med sociala nätverk är installerad, är det möjligt att, även om Användare inte använder tjänsten, samlar den in trafikdata som hänför sig till sidorna där den är installerad.

Linkedin sociala knapp och widgets (LinkedIn Corporation). LinkedIn-knappen och sociala widgets är interaktionstjänster med LinkedIns sociala nätverk, tillhandahållna av LinkedIn Corporation. Personlig data som samlas in: Cookies och användningsdata. Plats för behandling: USA – Sekretesspolicy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Facebook Gilla-knapp och sociala widgets (Facebook, Inc.) Facebooks "Gilla"-knapp och sociala widgets är interaktionstjänster med Facebooks sociala nätverk, tillhandahållna av Facebook, Inc. Personlig data som samlas in: Cookies och användningsdata . Plats för behandling: USA – Sekretesspolicy: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Twitter Tweet-knapp och sociala widgets (Twitter, Inc.) Twitter Tweet-knappen och sociala widgets är interaktionstjänster med det sociala Twitter-nätverket, som tillhandahålls av Twitter, Inc. Personlig data som samlas in: Cookies och användningsdata. Plats för behandling: USA – Sekretesspolicy: https://twitter.com/en/privacy.

Google+ +1-knapp och sociala widgetar (Google Inc.) +1-knappen och Google+ sociala widgetar är interaktionstjänster med det sociala nätverket Google+, tillhandahållet av Google Inc. Personlig data som samlas in: Cookies och användningsdata. Plats för behandling: USA – Sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=it.

Pinterest Pin It Button och sociala widgets (Pinterest Inc.) Pin It-knapp och Pinterest sociala widgets är interaktionstjänster med Pinterests sociala nätverk, som tillhandahålls av Pinterest Inc. Personlig data som samlas in: Cookies och användningsdata. Plats för behandling: USA – Sekretesspolicy: https://policy.pinterest.com/it/privacy-policy

Instagram sociala knapp och widgets (Instagram, Inc.)Instagram-knappen och sociala widgetar är interaktionstjänster med det sociala nätverket Instagram, tillhandahållet av Instagram, Inc. Personuppgifter som samlas in: Cookies och användningsdata Plats för behandling: USA – Sekretesspolicy: https ://help.instagram.com /196883487377501

Två sociala knappar av Instagram och Facebook är installerade på webbplatsen.


13 - Användarrättigheter

 1. Användaren garanteras respekt för sina rättigheter inom området för skydd av personuppgifter. I linje med vad som tas upp och anges av GDPR, i samband med behandlingen av sina personuppgifter, har användaren rätt att fråga den personuppgiftsansvarige:

 • Åtkomst: användaren kan begära bekräftelse på huruvida uppgifter om honom eller henne behandlas eller inte, samt ytterligare förtydliganden angående informationen som hänvisas till i detta uttalande;

 • Rättelse: du kan begära att få rätta eller integrera de uppgifter du har lämnat, om de är felaktiga eller ofullständiga;

 • Radering: du kan begära att dina uppgifter raderas om de inte längre är nödvändiga för våra syften, vid återkallelse av samtycke eller motstånd mot behandling, vid olaglig behandling, eller det finns en rättslig skyldighet att radera eller de hänvisar till till underåriga under fjorton år;

 • Begränsningen: du kan begära att dina uppgifter behandlas endast i syfte att bevara, med undantag för annan behandling, under den period som krävs för att rätta dina uppgifter, i händelse av olaglig behandling för vilken du motsätter dig annulleringen, om du måste utöva dina rättigheter i domstol och de uppgifter som lagras av den personuppgiftsansvarige kan vara användbara för dig och, slutligen, i händelse av invändningar mot behandlingen och en kontroll pågår av förekomsten av den personuppgiftsansvariges legitima skäl jämfört med dina.

 • Motstånd: du kan när som helst invända mot behandlingen av dina uppgifter, såvida det inte finns legitima skäl för den personuppgiftsansvarige att gå vidare med behandlingen som går före din, till exempel för utövandet eller försvaret i domstol.

 • Portabilitet: du kan be om att få din data, eller få den överförd till en annan ägare som du har angett, i ett strukturerat format, som vanligtvis används och kan läsas av en automatisk enhet.

 • Återkallelse: du kan när som helst återkalla ditt samtycke till användningen av cookies (Cookiepolicy), eftersom det i detta fall utgör grunden för behandlingen. Återkallelsen av samtycke påverkar dock inte lagenligheten av den behandling som grundar sig på det samtycke som utförts före själva återkallelsen.

 1. Användaren kan när som helst begära att få utöva ovannämnda rättigheter på www.taxiserviceairportrome.com genom att kontakta e-postadressen: admin@tsairportransfers.com.

 1. Dessutom har användaren rätt att lämna in ett klagomål till den italienska tillsynsmyndigheten: "Garant för skydd av personuppgifter" i händelse av att han anser att hans rättigheter har kränkts av www.taxiserviceairportrome.com eller i de fall som gör det. inte anser att www.taxiserviceairportrome.coms svar på dina förfrågningar är tillfredsställande.


 2. Säkerhet för tillhandahållna data

 3. Denna webbplats behandlar användardata på ett lagligt och korrekt sätt, och antar lämpliga säkerhetsåtgärder som syftar till att förhindra obehörig åtkomst, avslöjande, ändring eller otillåten förstörelse av data. Behandlingen utförs med hjälp av IT- och/eller telematikverktyg, med organisatoriska metoder och med logik strikt relaterad till de angivna ändamålen.

 4. Utöver ägaren kan i vissa fall kategorier av ansvariga personer som är involverade i organisationen av webbplatsen (administrativa, kommersiella, marknadsförings-, juridiska, systemadministratörer) eller externa parter (såsom tredjepartsleverantörer av tekniska tjänster, kurirer) ha tillgång till uppgifterna. posttjänster, värdleverantörer, IT-företag, kommunikationsbyråer).


 5. Ändringar i detta dokument

 6. Detta dokument, som utgör integritetspolicyn för denna webbplats, publiceras på:

https://taxiserviceairportrome.com/privacy/

 1. Det kan bli föremål för ändringar eller uppdateringar. Användare uppmanas att regelbundet konsultera denna sida för att alltid vara uppdaterade om de senaste lagnyheterna.

 2. Tidigare versioner av dokumentet kommer fortfarande att finnas tillgängliga för konsultation på denna sida.

 3. Dokumentet uppdaterades den 02/01/2024 för att följa relevanta bestämmelser, och i synnerhet i enlighet med förordning (EU) 2016/679.