Sagedased küsimused

Privaatsus

1 – saidi privaatsusega seotud teave

 1. See jaotis sisaldab teavet veebisaidi www.taxiserviceairportrome.com haldusmeetodite kohta, mille omanik on TSA - AIRPORT TRANSFERS - KMKR 15305461004 - DMRCRS94A02H501C - REA NUMBER: RM - 1583233, viidates saidi kasutajaandmete töötlemisele.

See teave kehtib ka määruse (EL) nr. 2016/679, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba ringlust, subjektidele, kes suhtlevad saidiga www.taxiserviceairportrome.com.

 1. Teave on esitatud ainult veebisaidi www.taxiserviceairportrome.com jaoks, mitte muude veebisaitide jaoks, mida kasutaja võib sellel olevate linkide kaudu vaadata.

 2. Käesoleva dokumendi eesmärk on anda teavet selle teabe viiside, kellaaegade ja olemuse kohta, mida vastutavad andmetöötlejad peavad kasutajatele edastama www.taxiserviceairportrome.com veebilehtedega ühenduse loomisel, olenemata ühenduse enda eesmärkidest, vastavalt Itaalia ja Euroopa õigusaktidega.

 3. Teave võib seoses uute eeskirjade kehtestamisega muutuda, seetõttu palutakse kasutajal seda lehte perioodiliselt kontrollida.

 4. Kui kasutaja on alla 14-aastane, tuleb vastavalt määruse (EL) 2016/679 artiklile 8, c.1 ja Art. 2 – Seadusandliku dekreedi 196/2003 Quinquies, mida on muudetud seadusandliku dekreediga 181/18, peab tema nõusolekut seadustama tema vanemate või seadusliku eestkostja loaga.


2 – vastutav andmetöötleja

 1. Vastutav andmetöötleja on füüsiline või juriidiline isik, ametiasutus, asutus või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Samuti hoolitseb see turvaprofiilide eest.

 2. Selle veebisaidiga seoses on vastutav andmetöötleja: TSA - LENNUJAAMAJA ÜLEKIRJAD - KMKR NUMBER 15305461004 - DMRCRS94A02H501C - REA NUMBER: RM - 1583233 ning selgituste või kasutaja õiguste teostamise korral võite temaga ühendust võtta järgmisel e-posti aadressil: admin @tsairportransfers.com.


3 - Andmetöötluse koht

 1. Veebisaidi www.taxiserviceairportrome.com kasutamisel genereeritud andmete töötlemine toimub aadressil VIALE UNGHERIA SNC 00039 ZAGAROLO (RM).

 2. Vajadusel võib uudiskirjateenusega seotud andmeid töödelda andmetöötleja või tema poolt selleks otstarbeks määratud isikud vastavas büroos.


4 – Töötlemise õiguslik alus

 1. Isikuandmete töötlemine www.taxiserviceairportrome.com poolt põhineb nõusolekul – vastavalt art. 6, par. 1, kiri. a) EL määruse 2016/679 – väljendab kasutaja seda veebisaiti sirvides ja seda uurides, nõustudes sellega selle teabega.

 2. Nõusolek on valikuline ja selle saab igal ajal tagasi võtta e-posti aadressil admin@tsairportransfers.com saadetud taotlusega, milles täpsustatakse, et sellisel juhul ei saa nõusoleku puudumisel teatud teenuseid pakkuda ja veebisaidil navigeerimine võib olla häiritud.


5 - Küpsised

 1. See jaotis kirjeldab, kuidas see sait ja kolmandad osapooled küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid kasutavad. Küpsiste kasutamine toimub kooskõlas asjakohaste Euroopa õigusaktidega (direktiiv 2009/136/EÜ muudetud direktiivi 2002/58/EÜ "E Privaatsus") ja siseriiklikuga (8. mai 2014. aasta isikuandmete kaitse tagatise säte ja hilisemad täpsustused nagu samuti 10. juuni 2021. aasta küpsiste juhised ja muud jälgimistööriistad, nr 231).

 2. Küpsiste kohta täieliku teabe saamiseks külastage meie küpsiste poliitikat: https://taxiserviceairportrome.com/privacy/


6 - Andmetöötluse tüüp

 1. Isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava andmetöötleja õigustatud huvide täitmiseks eesmärgiga anda teavet www.taxiserviceairportrome.com tegevuse kohta vastavalt art. 6, par. 1, kiri. f) EL määruse 2016/679, kooskõlas sama määruse sätetega.

 2. See sait kasutab logifaile, millesse salvestatakse kasutaja külastuste ajal automaatselt kogutud teave. Kogutav teave võib olla järgmine:

- Interneti-protokolli (IP) aadress;

- brauseri tüüp ja saidiga ühenduse loomiseks kasutatava seadme parameetrid;

- Interneti-teenuse pakkuja (ISP) nimi;

- külastuse kuupäev ja kellaaeg;

- külastaja päritolu (soovitamise) ja väljumise veebileht;

- võimalik, et klikkide arv.

 1. Eelnimetatud teavet töödeldakse automatiseeritud kujul ja kogutakse eranditult koondatud kujul, et kontrollida saidi korrektset toimimist ja turvakaalutlustel. Seda teavet töödeldakse omaniku õigustatud huvidest lähtuvalt.

 2. Turvalisuse huvides (rämpspostivastased filtrid, tulemüürid, viirusetuvastus) võivad automaatselt salvestatud andmed sisaldada ka isikuandmeid, nagu IP-aadress, mida võidakse kasutada vastavalt antud teemal kehtivatele seadustele, et blokeerida katsed kahjustada saiti ennast või tekitada kahju teistele kasutajatele või igal juhul tegevused, mis on kahjulikud või kujutavad endast kuritegu. Selliseid andmeid ei kasutata kunagi kasutaja tuvastamiseks ega profiilimiseks, vaid ainult saidi ja selle kasutajate kaitsmise eesmärgil, sellist teavet töödeldakse omaniku õigustatud huvidest lähtuvalt.


7 - Ostuandmete tüüp

 1. www.taxiserviceairportrome.com kogub kasutajaandmeid otse saidilt või kolmandatelt osapooltelt. Andmed on vajalikud saidi sirvimiseks.

 2. www.taxiserviceairportrome.com kogutud andmed on järgmised:

- Eesnimi

- Perekonnanimi

- E-posti aadress

- Telefoninumber

- Väljamakse aadress

- Sihtkoha aadress

- Deebet-/krediitkaardi andmed


8 - Kasutaja esitatud andmed

 1. Kui sait võimaldab lisada kommentaare või kui on tegemist kasutaja soovitud konkreetsete teenustega, sealhulgas võimalusega saata elulookirjeldus võimalikuks töösuhteks, tuvastab ja salvestab sait automaatselt mõned kasutaja isikuandmed, sealhulgas e-posti aadress. Sellised andmed on mõeldud kasutaja poolt teenuse osutamise taotlemise ajal vabatahtlikult esitamiseks.

 2. Kommentaari või muu teabe lisamisega nõustub kasutaja selgesõnaliselt privaatsuspoliitikaga. Saadud andmeid kasutatakse ainult taotletud teenuse osutamiseks ja ainult teenuse osutamiseks vajaliku aja jooksul.

 3. Teabe, mille saidi kasutajad otsustavad neile kättesaadavaks tehtud teenuste ja tööriistade kaudu avalikustada, edastab kasutaja teadlikult ja vabatahtlikult, vabastades selle saidi igasugusest vastutusest mis tahes seaduserikkumiste eest. Kasutaja peab kontrollima, kas tal on luba sisestada kolmandate isikute isikuandmeid või siseriiklike ja rahvusvaheliste eeskirjadega kaitstud sisu.

 4. Valikuline, selgesõnaline ja vabatahtlik e-kirja saatmine sellel saidil märgitud aadressidele eeldab päringutele vastamiseks vajalike saatja aadressi ja muude sõnumis sisalduvate isikuandmete hilisemat hankimist.

 5. Konkreetne kokkuvõtlik teave esitatakse järk-järgult või kuvatakse nõudmisel konkreetsete teenuste jaoks loodud saidi lehtedel.


9 - Andmetöötluse eesmärk

 1. Saidi töötamise ajal kogutud andmeid kasutatakse eranditult ülalnimetatud eesmärkidel ja neid säilitatakse kindlaksmääratud tegevuste läbiviimiseks rangelt vajaliku aja jooksul ja igal juhul mitte kauem kui 5 aastat.


10 - Andmesalvestus

 1. Vastavalt art. Määruse 5.1(c) www.taxiserviceairportrome.com kasutatavad infosüsteemid ja arvutiprogrammid on konfigureeritud nii, et isiku- ja identifitseerimisandmete kasutamine oleks minimaalne; selliseid andmeid töödeldakse ainult ulatuses, mis on vajalik käesolevas poliitikas märgitud eesmärkide saavutamiseks.

 2. Andmeid säilitatakse aja jooksul, mis on rangelt vajalik tegelikult taotletavate eesmärkide saavutamiseks ja igal juhul põhineb säilitamisperioodi määramisel kasutatud kriteeriumi järgimine

kehtivate seaduste ning töötlemise minimeerimise ja säilitamise piiramise põhimõtetega lubatud tähtaegadel.

 1. Turvaeesmärkidel (saiti kahjustamise katsete blokeerimine) kasutatud andmeid säilitatakse eelnevalt märgitud eesmärgi saavutamiseks rangelt vajaliku aja.


11 - Maksed

 1. www.taxiserviceairportrome.com kasutab makseteenuseid krediitkaardi, pangaülekande või muude vahenditega maksete tegemiseks. www.taxiserviceairportrome.com ei kogu ega omanda maksmiseks kasutatavaid andmeid.

 2. Makseandmeid kogub ja hangib otse makseteenuse pakkuja, näiteks krediitkaardifirma, Paypal, Stripe vms. Need teenused võivad saata kasutajale sõnumeid, näiteks e-posti või SMS-i makseteatisi.

 3. Kolmandate osapoolte teenuste kogutud andmeid ja nende kasutamist reguleerivad vastavad privaatsuspoliitikad, millele palun viidata.

PayPal, Teenusepakkuja: PayPal, Inc. Teenuse eesmärk: veebimaksete tegemine Kogutud isikuandmed: teenuse privaatsuspoliitikas määratletud andmetüübid Töötlemise koht: vastavalt teenuse privaatsuspoliitikale Privaatsuspoliitika ( https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/privacy-full)

Stripe, Teenusepakkuja: Stripe, Inc. Teenuse eesmärk: veebimaksete tegemine Kogutud isikuandmed: teenuse privaatsuspoliitikas määratletud andmetüübid. Töötlemise koht: vastavalt privaatsuspoliitika teenuse privaatsuspoliitikale (https://stripe.com/it/privacy)

Platvorm kasutab eelautoriseerimiseks ja makseteks teenust Stripe, minge aadressile https://stripe.com/it/privacy


12 – suhtlus suhtlusvõrgustikes

 1. See sait sisaldab ka sotsiaalvõrgustike pistikprogramme ja/või nuppe, et võimaldada sisu hõlpsat jagamist oma lemmiksotsiaalvõrgustikes. Need pistikprogrammid on kasutaja privaatsuse kaitsmiseks programmeeritud nii, et need ei sea lehele sisenemisel küpsiseid. Küpsised on võimalikud, kui seda pakuvad sotsiaalvõrgustikud, ainult siis, kui kasutaja kasutab pistikprogrammi tõhusalt ja vabatahtlikult. Pange tähele, et kui kasutaja sirvib suhtlusvõrgustikku sisselogituna, on ta juba sotsiaalvõrgustikus registreerudes nõustunud selle saidi kaudu edastatavate küpsiste kasutamisega.

 1. Seda tüüpi teenus võimaldab suhtlust sotsiaalvõrgustikega või muude väliste platvormidega otse saidi www.taxiserviceairportrome.com lehtedelt.

 2. www.taxiserviceairportrome.com poolt hangitud suhtluse ja teabe suhtes kehtivad igal juhul kasutaja privaatsusseaded, mis on seotud iga sotsiaalvõrgustikuga. Kui on installitud suhtlusteenus suhtlusvõrgustikega, on võimalik, et isegi kui kasutajad teenust ei kasuta, kogub see liiklusandmeid lehtede kohta, millele see on installitud.

Linkedini sotsiaalne nupp ja vidinad (LinkedIn Corporation). LinkedIni nupp ja suhtlusvidinad on suhtlusteenused LinkedIni sotsiaalvõrgustikuga, mida pakub LinkedIn Corporation. Kogutud isikuandmed: küpsised ja kasutusandmed. Töötlemise koht: Ameerika Ühendriigid – privaatsuspoliitika: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Facebooki meeldimise nupp ja sotsiaalvidinad (Facebook, Inc.) Facebooki nupp "Meeldib" ja suhtlusvidinad on suhtlusteenused Facebooki suhtlusvõrgustikuga, mida pakub Facebook, Inc. Kogutud isikuandmed: küpsised ja kasutusandmed . Töötlemise koht: Ameerika Ühendriigid – privaatsuspoliitika: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Twitteri säutsunupp ja suhtlusvidinad (Twitter, Inc.) Twitteri säutsunupp ja suhtlusvidinad on suhtlusteenused Twitteri suhtlusvõrgustikuga, mida pakub Twitter, Inc. Kogutud isikuandmed: küpsised ja kasutusandmed. Töötlemise koht: Ameerika Ühendriigid – privaatsuspoliitika: https://twitter.com/en/privacy.

Google+ nupp +1 ja sotsiaalvidinad (Google Inc.) Nupp +1 ja Google+ sotsiaalvidinad on suhtlusteenused Google+ suhtlusvõrgustikuga, mida pakub Google Inc. Kogutud isikuandmed: küpsised ja kasutusandmed. Töötlemise koht: Ameerika Ühendriigid – privaatsuspoliitika: https://policies.google.com/privacy?hl=it.

Pin It nupp ja sotsiaalvidinad (Pinterest Inc.) Kinnitusnupp ja Pinteresti sotsiaalvidinad on suhtlusteenused Pinteresti sotsiaalvõrgustikuga, mida pakub Pinterest Inc. Kogutud isikuandmed: küpsised ja kasutusandmed. Töötlemise koht: USA – privaatsuspoliitika: https://policy.pinterest.com/it/privacy-policy

Instagrami suhtlusvõrgustiku nupp ja vidinad (Instagram, Inc.) Instagrami nupp ja suhtlusvidinad on suhtlusteenused Instagrami sotsiaalvõrgustikuga, mida pakub Instagram, Inc. Kogutud isikuandmed: küpsised ja kasutusandmed Töötlemise koht: USA – privaatsuspoliitika: https ://help.instagram.com /196883487377501

Veebisaidile on installitud kaks Instagrami ja Facebooki suhtlusnuppu.


13 - Kasutajaõigused

 1. Kasutajale on tagatud tema õiguste austamine isikuandmete kaitse valdkonnas. Vastavalt GDPR-is sätestatule on kasutajal seoses oma isikuandmete töötlemisega õigus küsida vastutavalt töötlejalt:

 • Juurdepääs: kasutaja saab küsida kinnitust selle kohta, kas teda puudutavaid andmeid töödeldakse või mitte, samuti täiendavaid selgitusi käesolevas avalduses viidatud teabe kohta;

 • Parandamine: võite paluda enda esitatud andmete parandamist või integreerimist, kui need on ebatäpsed või mittetäielikud;

 • Kustutamine: võite taotleda oma andmete kustutamist, kui need ei ole meie eesmärkide saavutamiseks enam vajalikud, nõusoleku tagasivõtmise või töötlemisele vastuseisu korral, ebaseadusliku töötlemise korral või on seaduslik kustutamiskohustus või need viitavad alla neljateistkümneaastastele alaealistele;

 • Piirang: võite taotleda, et teie andmeid töödeldakse ainult säilitamise eesmärgil, välja arvatud muu töötlemine, aja jooksul, mis on vajalik teie andmete parandamiseks, ebaseadusliku töötlemise korral, mille tühistamisele olete vastu, kui peate kasutada oma õigusi kohtus ja vastutava töötleja poolt salvestatud andmed võivad olla teile kasulikud ning lõpuks töötlemisele vastuseisu korral ja käimas on andmetöötleja õigustatud põhjuste ülekaal võrreldes teie omadega.

 • Vastulause: võite oma andmete töötlemisele igal ajal vastuväiteid esitada, välja arvatud juhul, kui andmetöötlejal on õigustatud põhjust jätkata töötlemist, mis on teie omast ülimuslik, näiteks selleks, et seda töödelda või kaitsta kohtus.

 • Kaasaskantavus: saate paluda saada oma andmed või lasta need edastada teisele teie määratud omanikule struktureeritud vormingus, mida tavaliselt kasutab ja loeb automaatne seade.

 • Tühistamine: saate küpsiste kasutamise nõusoleku (küpsisepoliitika) igal ajal tagasi võtta, kuna antud juhul on see töötlemise aluseks. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta aga enne tagasivõtmist tehtud nõusolekul põhineva töötlemise seaduslikkust.

 1. Kasutaja saab igal ajal taotleda eelnimetatud õiguste kasutamist aadressil www.taxiserviceairportrome.com, võttes ühendust e-posti aadressil admin@tsairportransfers.com.

 1. Lisaks on kasutajal õigus esitada kaebus Itaalia järelevalveasutusele: "Isikuandmete kaitse tagatis", kui ta usub, et www.taxiserviceairportrome.com on tema õigusi rikkunud või kui ta seda teeb. ei pea www.taxiserviceairportrome.com vastust teie päringutele rahuldavaks.


 2. Esitatud andmete turvalisus

 3. See sait töötleb kasutajaandmeid seaduslikul ja korrektsel viisil, võttes kasutusele asjakohased turvameetmed, mille eesmärk on vältida andmetele volitamata juurdepääsu, avaldamist, muutmist või volitamata hävitamist. Töötlemine toimub IT- ja/või telemaatilisi vahendeid kasutades, organisatsiooniliste meetodite ja loogikaga, mis on rangelt seotud näidatud eesmärkidega.

 4. Lisaks omanikule võivad mõnel juhul saidi korraldamisega seotud vastutavate isikute kategooriad (haldus-, kaubandus-, turundus-, juriidiline, süsteemiadministraatorid) või välised osapooled (nt kolmandatest osapooltest tehniliste teenuste pakkujad, kullerid) omada juurdepääsu andmetele. postiteenused, hostingu pakkujad, IT-ettevõtted, sideagentuurid).


 5. Selle dokumendi muudatused

 6. See dokument, mis moodustab selle saidi privaatsuspoliitika, on avaldatud aadressil:

https://taxiserviceairportrome.com/privacy/

 1. Seda võidakse muuta või värskendada. Kasutajatel palutakse seda lehte regulaarselt külastada, et olla alati kursis viimaste seadusandlike uudistega.

 2. Dokumendi varasemad versioonid on endiselt saadaval sellel lehel tutvumiseks.

 3. Dokumenti uuendati 02.01.2024, et see vastaks asjakohastele regulatiivsetele sätetele ja eelkõige määrusele (EL) 2016/679.