Sagedased küsimused


TEENUSTE TINGIMUSEDO


1. MÄÄRUSE ARVUTAMINE:

1.1 • Sõidu maksumuse kalkulatsioon on saadaval pärast seda, kui olete sisestanud "tulemiskoha" aadressi, "väljasõidu" sihtkoha aadressi "kellaaja", kuupäeva ja inimeste arvu, seejärel klõpsake nuppu "Järgmine" ja süsteem näitab teile arvutatud määra. 

1.2 • Hinnad sisaldavad kütuse- ja kiirteemakse Itaalias, samas kui need ei sisalda kiirteemakse välismaal ega parvlaevade kulusid. 
Meie abikeskus vastab ei. 06 56548975

1.3 • Otseste linnaväliste ümberistumiste puhul (ilma vahemaandumiseta) arvestatakse piletihinda kilomeetri maksumusega.


2. LISANDID:

2. 1 • Pidupäevade teenus: 50% tavahinna tõus (kalendrijärgsed pühad: jõulud, 15. august, aastavahetus jne...)

2.2 • Ööteenus (kell 22:00-06:00): lisatasu 11,50% tavahinnast.

2.3 • Reisi pikendamine ja/või lisateenuste taotlus tuleb broneerimisbürooga kokku leppida.


3. 
TEENUSTE ORGANISATSIOON:

3.1 • Juht kohtub klientidega kliendi või ettevõtte nimele viitava sildiga:

 Lennujaamas: reisijate väljapääsu juures tollijärgses saabumissaalis;

 Linnas: näidatud kohas 

3.2 • TSA – Lennujaamatransfeerid teeb koostööd rendiettevõtetega koos juhiga, järgides samasid kvaliteedi- ja tõhususstandardeid, ning saab neid kasutada teenuste osutamiseks, mida ta peab sobivaks.

3.3 • . Ettevõte jätab endale õiguse ülebroneeringu või üldiste hädaolukordade korral peale konsulteerimist ja kliendiga nõustumist muuta pealetulemise aega, võttes arvesse lennu/rongi väljumisaega ning võtab endale kogu vastutuse lennu mahajäämise korral. rong 100% hüvitisega.

3.4 •  Ettevõttepoolsete eriolukordade korral, mis on tingitud sõidukitest või autojuhtidest tulenevatest probleemidest, saab ettevõte pärast suhtlemist ja kliendipoolset aktsepteerimist jagada kliendi ülekande teiste klientidega, ettevõte on kohustatud sõidu maksumust vähendama või tagastada kliendile 25% samast ja väljastada 25% allahindlusvautšer.

3.5 •  Ettevõte jätab endale õiguse vääramatu jõu/ülebroneeringu/üldprobleemide ilmnemisel ülekanne tühistada "tellijat teavitades"; pärast seda väljastab ettevõte vautšeri 20% allahindluseks.


4. MAKSETINGIMUSED:

4.1 • Tuletame meelde, et kui olete valinud otsemakse juhile, siis krediit-/deebetkaardilt summat ei võeta, teie pangaandmetel kuvatav tehing on teie panga poolt blokeeritud (ootel) summa, mis vabastatakse kui olete tööpäevades 24 tunni jooksul juhile tasunud.

 • Krediitkaart (kõik kaardid) teenuse lõppedes otse sõidukis.

• Otsene sularahamakse sõidukis teeninduse lõppedes.

• Interneti-makse

Teenuse kogusumma arveldatakse otse kliendile pärast teenuse lõppu, saates e-kirja koos juhi hinnanguga, millele on lisatud kviitung.


5. KLIENDI KÄITUMINE TEENUSE AJAL

5.1 • Transpordi ajal on suitsetamine keelatud; esemete loopimine nii seisvatest kui ka liikuvatest sõidukitest; rikkuda sõidukit või kahjustada sõidukit.

5.2 • Ettevõte nõuab, et transport toimuks ilma kehtivate liiklusseadustiku, karistus- ja tsiviilseadustiku seadustega kehtestatud ohutus- ja käitumisreegleid rikkumata.

5.3 • Autojuhid võivad keelduda pardale lubamast klienti, kes näib olevat ohtlik, purjus, narkootikume tarvitav või juhi suhtes ebakorrektne.


6. PAGASIVEDU JA MUU:

Üleliigne pagas, nt suusad ja varustus, tuleb deklareerida broneerimisel, et vältida auto sobimatust selliseks transpordiks. Sõidukijuhtide otsustada, kas deklareerimata mahukaid esemeid või kohvreid ülemäära või mis ei vasta autodele ohutuks transpordiks, jääb autosse laadida. (katkised, määrdunud, märjad kohvrid jne)


7. TEENUSE JA TÄIENDATEENUSTE BRONEERIMISE TÜHISTAMISE ÕIGUS:

7.1 • Klient saab broneeringu tühistada, saates e-kirja aadressile booking@tsairportransfers.com. Juhiga renditeenuse või lisateenuste tühistamine aktsepteeritakse ilma trahvita 12 tunni jooksul enne teenuse osutamist.

7.2 • 12 tundi enne teenuse algust saabunud tühistamise eest tuleb maksta trahvi, mis on 50% teenuse maksumusest. Tellimuse tühistamisel 6 tundi enne teenuse osutamist kohaldatakse trahvi, mis on 100% teenuse maksumusest.

7.3 • Kui klient ei ilmu juhi juurde kohtumisele, siis viimane, pärast 45 minutit (siseriiklik) või 1 tund (rahvusvaheline) kuni kohtumiseni, 15 minutit aadresside, jaamade, korterite, ja ilma kliendist kuulmata loobub asukohast ning teenus on täielikult tasutud.

7.4 • Pärast seda aega, kui juht on saadaval ja otsustab oodata, tuleb teilt tasuda 25,00 € iga 30-minutilise hilinemise eest alates lennu maandumisajast/aadressidest, hotellidest, jaamadest. 

7.5 • Kõik juba kinnitatud broneeringute muutmise taotlused (nt kellaaja muutmine, sõiduki muutmine, marsruut, kestus) tuleb edastada broneerimiskeskusele vähemalt 12 tundi ette e-posti aadressil booking@tsairportransfers.com, märkides ära broneeringu numbri ja nimi ja perekonnanimi.

Operaator kontrollib soovitud muudatuse tegemise võimalust.


8. VASTUTUS

8.1 • TSA - Airport Transfers kohustub igal mõistlikul viisil tagama, et tema sõidukid või väliste koostööpartnerite juhitud sõidukid jõuavad õigeaegselt väljumis- ja saabumisaegadele, mis on nii seest kui ka väljast ideaalses seisukorras ning millel ei ole mõlke ega tõsiseid väliskahjustusi . 
Ta ei vastuta siiski vääramatu jõu (ilmastikunähtused, sotsiaalpoliitilised tegurid) põhjustatud viivituste eest.

8.2 • Reisija asjade vedu toimub täielikult reisija vastutusel, kes tunnistab omandiõiguse juhiga kohtumisel. Klient on kohustatud kontrollima oma pagasi vastavust väljaandmisel, me ei vastuta kliendi asjade või pagasi kadumise või kahjustumise eest. 
Kõik transporditavad esemed liiguvad kliendi vastutusel.

8.3 • Ettevõte ei vastuta pagasi kahjude, kaotsimineku ja/või varguse eest.


9. KAEBUSED:

9.1 • . Klient on kohustatud meile kirjalikult teatama esimesel võimalusel kõikidest probleemidest, mis tulenevad otseselt meie tööst tulenevatest teenustest või puudustest. Lahendame kiiresti kõik probleemid ja ebamugavused.