Usein kysyttyjä kysymyksiä

Yksityisyys

1 – Sivuston yksityisyyteen liittyvät tiedot

 1. Tämä osio sisältää tietoa TSA:n omistaman www.taxiserviceairportrome.com -sivuston hallintamenetelmistä – AIRPORT TRANSFERS – ALV NUMERO 15305461004 – DMRCRS94A02H501C – REA NUMERO: RM – 1583233, viitaten itse sivuston käyttäjätietojen käsittelyyn.

Nämä tiedot ovat voimassa myös asetuksen (EU) N:o 13 artiklan tarkoituksia varten. 2016/679, joka koskee luonnollisten henkilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä sekä tällaisten tietojen vapaata liikkuvuutta www.taxiserviceairportrome.com:n kanssa vuorovaikutuksessa oleville henkilöille.

 1. Tiedot tarjotaan vain www.taxiserviceairportrome.com -sivustolle, ei muille verkkosivustoille, joille käyttäjä voi tutustua niiden sisältämien linkkien kautta.

 2. Tämän asiakirjan tarkoituksena on antaa tietoa menetelmistä, ajoista ja niiden tietojen luonteesta, joita rekisterinpitäjien on annettava käyttäjille, kun he muodostavat yhteyden www.taxiserviceairportrome.com -sivuille, riippumatta itse yhteyden tarkoituksista. Italian ja Euroopan lainsäädäntöön.

 3. Tietoihin saattaa tulla muutoksia johtuen uusien säännösten käyttöönotosta tässä suhteessa, joten käyttäjää kehotetaan tarkistamaan tämä sivu säännöllisesti.

 4. Jos käyttäjä on alle 14-vuotias, asetuksen (EU) 2016/679 art.8, c.1 ja Art.8, c.1 ja Art. 2 – Asetuksen 196/2003 Quinquies, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella 181/18, on vahvistettava hänen suostumuksensa vanhempiensa tai laillisen huoltajansa luvalla.


2 – Rekisterinpitäjä

 1. Rekisterinpitäjä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa määrittää henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Se huolehtii myös turvallisuusprofiileista.

 2. Tämän sivuston osalta rekisterinpitäjä on: TSA – AIRPORT TRANSFERS – ALV NUMERO 15305461004 – DMRCRS94A02H501C – REA NUMERO: RM – 1583233, ja käyttäjän oikeuksien selventämiseksi tai käyttämiseksi voit ottaa häneen yhteyttä seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: admin @tsairportransfers.com.


3 – Tietojen käsittelypaikka

 1. Sivuston www.taxiserviceairportrome.com avulla syntyneiden tietojen käsittely tapahtuu osoitteessa VIALE UNGHERIA SNC 00039 ZAGAROLO (RM).

 2. Rekisterinpitäjä tai sen tähän tarkoitukseen nimeämät henkilöt voivat tarvittaessa käsitellä uutiskirjepalveluun liittyviä tietoja asianomaisessa toimistossa.


4 – Käsittelyn oikeusperusta

 1. www.taxiserviceairportrome.com -sivuston henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen – art. 6, par. 1, kirje. a) EU-asetuksen 2016/679 mukaisesti – käyttäjä ilmaisee selaamalla tätä verkkosivustoa ja tutustumalla siihen ja siten hyväksynyt nämä tiedot.

 2. Suostumus on valinnainen ja se voidaan peruuttaa milloin tahansa sähköpostitse osoitteeseen admin@tsairportransfers.com lähetetyllä pyynnöstä, jossa täsmennetään, että tässä tapauksessa tiettyjä palveluita ei voida tarjota ilman suostumusta ja sivustolla liikkuminen voi vaarantua.


5 – Evästeet

 1. Tässä osiossa kuvataan, kuinka tämä Sivusto ja kolmannet osapuolet käyttävät evästeitä ja vastaavia tekniikoita. Evästeiden käyttö tapahtuu asiaankuuluvan eurooppalaisen lainsäädännön (direktiivi 2009/136/EY muutettu direktiivi 2002/58/EY "E Privacy") ja kansallisen (8. toukokuuta 2014 annettu henkilötietojen suojaa koskeva takaajamääräys ja myöhemmät selvennykset) mukaisesti. sekä evästeohjeet ja muut seurantatyökalut 10.6.2021 n.231).

 2. Täydelliset tiedot evästeistä löydät evästekäytännöstämme: https://taxiserviceairportrome.com/privacy/


6 – Tietojenkäsittelyn tyyppi

 1. Henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän oikeutetun edun toteuttamiseksi, jotta voidaan antaa tietoja www.taxiserviceairportrome.com:n toiminnasta art. 6, par. 1, kirje. f) EU-asetuksen 2016/679 mukaisesti saman asetuksen säännösten mukaisesti.

 2. Tämä sivusto käyttää lokitiedostoja, joihin tallennetaan automaattisesti käyttäjien vierailujen aikana kerätyt tiedot. Kerätyt tiedot voivat olla seuraavat:

– Internet-protokollan (IP) osoite;

– selaimen tyyppi ja sivustoon yhdistämiseen käytetyn laitteen parametrit;

– Internet-palveluntarjoajan (ISP) nimi;

– vierailun päivämäärä ja aika;

– vierailijan kotisivu (viittaus) ja poistuminen;

– mahdollisesti napsautusten määrä.

 1. Edellä mainitut tiedot käsitellään automatisoidussa muodossa ja kerätään yksinomaan kootussa muodossa sivuston oikean toiminnan varmistamiseksi ja turvallisuussyistä. Näitä tietoja käsitellään omistajan oikeutettujen etujen perusteella.

 2. Turvallisuussyistä (roskapostin estosuodattimet, palomuurit, virustentorjunta) automaattisesti tallennetut tiedot voivat sisältää mahdollisesti myös henkilötietoja, kuten IP-osoitetta, joita voidaan käyttää asiaa koskevien voimassa olevien lakien mukaisesti estää yritykset vahingoittaa itse sivustoa tai aiheuttaa vahinkoa muille käyttäjille tai joka tapauksessa vahingollinen tai rikollinen toiminta. Tällaisia ​​tietoja ei koskaan käytetä käyttäjän tunnistamiseen tai profilointiin, vaan ainoastaan ​​sivuston ja sen käyttäjien suojelemiseksi, tällaisia ​​tietoja käsitellään omistajan oikeutettujen etujen perusteella.


7 – Ostotietojen tyyppi

 1. www.taxiserviceairportrome.com kerää käyttäjätietoja suoraan sivustolta tai kolmansilta osapuolilta. Tiedot ovat välttämättömiä sivuston selaamista varten.

 2. www.taxiserviceairportrome.com:n keräämät tiedot ovat:

- Etunimi

– Sukunimi

- Sähköpostiosoite

- Puhelinnumero

– Kotiutusosoite

- Määränpään osoite

– Pankki-/luottokortin tiedot

8 – Käyttäjän toimittamat tiedot

 1. Jos sivusto sallii kommenttien lisäämisen tai käyttäjän pyytämien erityisten palvelujen tapauksessa, mukaan lukien mahdollisuus lähettää ansioluettelo mahdollista työsuhdetta varten, sivusto havaitsee ja tallentaa automaattisesti joitain käyttäjän tunnistetietoja, mukaan lukien sähköpostiosoite. Tällaiset tiedot on tarkoitettu käyttäjän antamaan vapaaehtoisesti palvelun tarjoamista pyydettäessä.

 2. Lisäämällä kommentin tai muita tietoja käyttäjä hyväksyy nimenomaisesti tietosuojakäytännön. Saatuja tietoja käytetään yksinomaan pyydetyn palvelun tarjoamiseen ja vain palvelun tarjoamiseen tarvittavan ajan.

 3. Tiedot, jotka sivuston käyttäjät päättävät julkistaa heidän käyttöönsä annettujen palveluiden ja työkalujen kautta, ovat käyttäjän tietoisesti ja vapaaehtoisesti toimittamia, mikä vapauttaa tämän sivuston kaikesta vastuusta lainrikkomuksista. Käyttäjän on varmistettava, että hänellä on lupa syöttää kolmansien osapuolten henkilötietoja tai kansallisten ja kansainvälisten säädösten suojaamaa sisältöä.

 4. Valinnainen, nimenomainen ja vapaaehtoinen sähköpostin lähettäminen tällä sivustolla ilmoitettuihin osoitteisiin edellyttää lähettäjän osoitteen myöhempää hankintaa, joka on tarpeen pyyntöihin vastaamiseksi, sekä kaikki muut viestiin sisältyvät henkilötiedot.

 5. Tarkat yhteenvetotiedot raportoidaan asteittain tai näytetään pyynnöstä tietyille palveluille laaditun sivuston sivuilla.


9 – Tietojenkäsittelyn tarkoitus

 1. Sivuston toiminnan aikana keräämiä tietoja käytetään yksinomaan edellä mainittuihin tarkoituksiin ja niitä säilytetään niin kauan kuin on ehdottoman välttämätöntä määriteltyjen toimintojen suorittamiseksi, ja joka tapauksessa enintään 5 vuotta.


10 – Tietojen tallennus

 1. Art:n määräysten mukaisesti. Asetuksen 5.1(c) mukaisesti www.taxiserviceairportrome.com:n käyttämät tietojärjestelmät ja tietokoneohjelmat on konfiguroitu siten, että henkilö- ja tunnistetietojen käyttö minimoidaan; tällaisia ​​tietoja käsitellään vain siinä määrin kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa mainittujen tarkoitusten saavuttamiseksi.

 2. Tietoja säilytetään niin kauan kuin on ehdottoman välttämätöntä todellisten tavoitteiden saavuttamiseksi, ja joka tapauksessa säilytysajan määrittämisessä käytetty kriteeri perustuu tietojen noudattamiseen.

voimassa olevien lakien sekä käsittelyn minimoimisen ja varastoinnin rajoittamisen periaatteiden sallimat ehdot.

 1. Turvallisuustarkoituksiin (sivuston vahingoittamisyritysten estäminen) käytetyt tiedot säilytetään niin kauan kuin on ehdottoman tarpeellista aiemmin mainitun tarkoituksen saavuttamiseksi.


11 – Maksut

 1. www.taxiserviceairportrome.com käyttää maksupalveluita maksujen suorittamiseen luottokortilla, pankkisiirrolla tai muilla maksuvälineillä. www.taxiserviceairportrome.com ei kerää tai hanki maksamiseen käytettyjä tietoja.

 2. Maksutiedot kerää ja hankkii suoraan maksupalveluntarjoaja, kuten luottokorttiyhtiö, Paypal, Stripe tai vastaava. Nämä palvelut voivat lähettää käyttäjälle viestejä, esimerkiksi sähköposti- tai tekstiviestimaksuilmoituksia.

 3. Kolmannen osapuolen palveluiden hankkimia tietoja ja niiden käyttöä säätelevät vastaavat tietosuojakäytännöt, joihin tutustu.

PayPal, Palveluntarjoaja: PayPal, Inc. Palvelun tarkoitus: verkkomaksujen suorittaminen Kerätyt henkilötiedot: palvelun tietosuojaselosteessa määritellyt tietotyypit Käsittelypaikka: palvelun tietosuojakäytännössä määritelty Tietosuojakäytäntö ( https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/privacy-full)

Stripe, Palveluntarjoaja: Stripe, Inc. Palvelun tarkoitus: verkkomaksujen suorittaminen Kerätyt henkilötiedot: palvelun tietosuojakäytännössä määritellyt tietotyypit. Käsittelypaikka: Tietosuojakäytäntö-palvelun tietosuojakäytännön mukaisesti (https://stripe.com/it/privacy)

Alusta käyttää Stripe-palvelua ennakkovarmistuksiin ja maksuihin, siirry osoitteeseen https://stripe.com/it/privacy


12 – Vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa

 1. Tämä sivusto sisältää myös laajennuksia ja/tai painikkeita sosiaalisia verkostoja varten, jotta voit jakaa sisältöä helposti suosikkisosiaalisissa verkostoissasi. Nämä laajennukset on ohjelmoitu niin, että ne eivät aseta evästeitä sivulle avattaessa käyttäjien yksityisyyden turvaamiseksi. Evästeet asetetaan mahdollisesti, jos sosiaaliset verkostot niin tarjoavat, vain, kun käyttäjä käyttää laajennusta tehokkaasti ja vapaaehtoisesti. Huomaa, että jos käyttäjä selaa kirjautuneena sosiaaliseen verkostoon, hän on jo suostunut tämän sivuston kautta välitettyjen evästeiden käyttöön rekisteröityessään sosiaaliseen verkostoon.

 1. Tämäntyyppinen palvelu mahdollistaa vuorovaikutuksen sosiaalisten verkostojen tai muiden ulkoisten alustojen kanssa suoraan www.taxiserviceairportrome.com-sivuilta.

 2. www.taxiserviceairportrome.comin hankkimat vuorovaikutukset ja tiedot ovat joka tapauksessa jokaisen sosiaalisen verkoston Käyttäjän tietosuoja-asetusten alaisia. Jos vuorovaikutuspalvelu sosiaalisten verkostojen kanssa on asennettu, on mahdollista, että vaikka Käyttäjät eivät käyttäisikään palvelua, se kerää liikennetietoja, jotka liittyvät sivuihin, joille se on asennettu.

Linkedinin sosiaalinen painike ja widgetit (LinkedIn Corporation). LinkedIn-painike ja sosiaaliset widgetit ovat LinkedIn Corporationin tarjoamia vuorovaikutuspalveluita LinkedInin sosiaalisen verkoston kanssa. Kerätyt henkilötiedot: Evästeet ja käyttötiedot. Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Facebookin Tykkää-painike ja sosiaaliset widgetit (Facebook, Inc.) Facebookin "Tykkää"-painike ja sosiaaliset widgetit ovat Facebook, Inc:n tarjoamia vuorovaikutuspalveluita Facebookin sosiaalisen verkoston kanssa. Kerätyt henkilötiedot: Evästeet ja käyttötiedot . Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Twitterin twiittipainike ja sosiaaliset widgetit (Twitter, Inc.) Twitterin twiittipainike ja sosiaaliset widgetit ovat Twitter, Inc:n tarjoamia vuorovaikutuspalveluita Twitterin sosiaalisen verkoston kanssa. Kerätyt henkilötiedot: Evästeet ja käyttötiedot. Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö: https://twitter.com/en/privacy.

Google+ +1 -painike ja sosiaaliset widgetit (Google Inc.) +1-painike ja Google+ -sosiaaliset widgetit ovat vuorovaikutuspalveluita Google+ -sosiaalisen verkoston kanssa, joita tarjoaa Google Inc. Kerätyt henkilötiedot: Evästeet ja käyttötiedot. Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö: https://policies.google.com/privacy?hl=it.

Pinterestin Pin It -painike ja sosiaaliset widgetit (Pinterest Inc.) Pin It -painike ja Pinterestin sosiaaliset widgetit ovat vuorovaikutuspalveluita Pinterestin sosiaalisen verkoston kanssa, joita tarjoaa Pinterest Inc. Kerätyt henkilötiedot: Evästeet ja käyttötiedot. Käsittelypaikka: USA – Tietosuojakäytäntö: https://policy.pinterest.com/it/privacy-policy

Instagramin sosiaalinen painike ja widgetit (Instagram, Inc.) Instagram-painike ja sosiaaliset widgetit ovat vuorovaikutuspalveluita Instagramin sosiaalisen verkoston kanssa, jonka tarjoaa Instagram, Inc. Kerätyt henkilötiedot: Evästeet ja käyttötiedot Käsittelypaikka: USA – Tietosuojakäytäntö: https ://help.instagram.com /196883487377501

Verkkosivustolle on asennettu kaksi Instagramin ja Facebookin sosiaalista painiketta.


13 – Käyttäjäoikeudet

 1. Käyttäjälle taataan hänen oikeuksiensa kunnioittaminen henkilötietojen suojan alalla. GDPR:n mukaisesti käyttäjällä on henkilötietojensa käsittelyyn liittyen oikeus pyytää rekisterinpitäjältä:

 • Pääsy: käyttäjä voi pyytää vahvistusta siitä, käsitelläänkö häntä koskevia tietoja vai ei, sekä lisäselvityksiä tässä lausunnossa tarkoitetuista tiedoista;

 • Oikaisu: voit pyytää oikaisemaan tai yhdistämään antamiasi tietoja, jos ne ovat epätarkkoja tai epätäydellisiä;

 • Poistaminen: voit pyytää tietojesi poistamista, jos ne eivät enää ole tarpeellisia tarkoituksiinmme, jos suostumus peruutetaan tai vastustetaan käsittelyä, laitonta käsittelyä tai poistamiseen on laillinen velvoite tai ne viittaavat alle 14-vuotiaille alaikäisille;

 • Rajoitus: voit pyytää, että tietojasi käsitellään vain säilyttämistä varten, lukuun ottamatta muuta käsittelyä, niin kauan kuin on tarpeen tietojesi oikaisemiseksi, jos kyseessä on laiton käsittely, jonka peruuttamista vastustat, jos sinun on Käytä oikeuksiasi tuomioistuimessa ja Rekisterinpitäjän tallentamat tiedot voivat olla sinulle hyödyllisiä ja lopuksi, jos vastustat käsittelyä ja on meneillään Rekisterinpitäjän oikeutettujen syiden yleisyyden tarkistus sinun syihin verrattuna.

 • Vastustus: voit milloin tahansa vastustaa tietojesi käsittelyä, ellei rekisterinpitäjällä ole oikeutettuja syitä jatkaa käsittelyäsi, joka on ensisijainen, esimerkiksi harjoittamista tai puolustamista varten tuomioistuimessa.

 • Siirrettävyys: voit pyytää tietosi vastaanottamaan tai välittämään ne toiselle valitsemallesi omistajalle jäsennellyssä muodossa, yleisesti käytetyssä ja automaattisen laitteen luettavissa.

 • Peruuttaminen: voit peruuttaa suostumuksesi evästeiden käyttöön (Evästekäytäntö) milloin tahansa, koska tässä tapauksessa se on käsittelyn perusta. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta ennen peruuttamista suoritetun suostumukseen perustuvan käsittelyn lainmukaisuuteen.

 1. Käyttäjä voi milloin tahansa pyytää yllä mainittujen oikeuksien käyttöä osoitteessa www.taxiserviceairportrome.com ottamalla yhteyttä sähköpostiosoitteeseen: admin@tsairportransfers.com.

 1. Lisäksi käyttäjällä on oikeus tehdä valitus Italian valvontaviranomaiselle: "Henkilötietojen suojan takaaja", jos hän uskoo, että www.taxiserviceairportrome.com on loukannut hänen oikeuksiaan tai jos hän katsoo, että hänen oikeuksiaan on loukattu. ei pidä www.taxiserviceairportrome.comin vastausta pyyntöihisi tyydyttävänä.


 2. Annettujen tietojen turvallisuus

 3. Tämä sivusto käsittelee käyttäjätietoja laillisesti ja oikein, ottamalla käyttöön asianmukaiset turvatoimenpiteet, joiden tarkoituksena on estää tietojen luvaton pääsy, paljastaminen, muuttaminen tai luvaton tuhoaminen. Käsittely suoritetaan IT- ja/tai telemaattisten työkalujen avulla, organisatorisin menetelmin ja logiikalla, joka liittyy tiukasti ilmoitettuihin tarkoituksiin.

 4. Omistajan lisäksi joissakin tapauksissa sivuston järjestämiseen osallistuvat vastuuhenkilöryhmät (hallinnolliset, kaupalliset, markkinointi-, laki-, järjestelmänvalvojat) tai ulkopuoliset osapuolet (kuten kolmannen osapuolen tekniset palveluntarjoajat, kuriirit) voivat päästä käsiksi tietoihin. postipalvelut, isännöintipalveluntarjoajat, IT-yritykset, viestintätoimistot).


 5. Muutoksia tähän asiakirjaan

 6. Tämä asiakirja, joka muodostaa tämän sivuston tietosuojakäytännön, on julkaistu osoitteessa:

https://taxiserviceairportrome.com/privacy/

 1. Siihen voi tulla muutoksia tai päivityksiä. Käyttäjiä pyydetään säännöllisesti tutustumaan tälle sivulle saadakseen aina ajan tasalla viimeisimmistä lainsäädäntöuutisista.

 2. Asiakirjan aiemmat versiot ovat edelleen saatavilla tällä sivulla.

 3. Asiakirja päivitettiin 02.01.2024 vastaamaan asiaa koskevia säännöksiä ja erityisesti asetuksen (EU) 2016/679 säännöksiä.