FAQ

Privacy

1 - Informatie met betrekking tot de privacy van de site

 1. Deze sectie bevat informatie met betrekking tot de beheermethoden van www.taxiserviceairportrome.com, eigendom van TSA - AIRPORT TRANSFERS - BTW-NUMMER 15305461004 - DMRCRS94A02H501C - REA NUMMER: RM - 1583233, met betrekking tot de verwerking van gebruikersgegevens van de site zelf.

Deze informatie is ook geldig voor de doeleinden van artikel 13 van Verordening (EU) nr. 2016/679, met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens, voor personen die interactie hebben met www.taxiserviceairportrome.com.

 1. De informatie wordt alleen verstrekt voor www.taxiserviceairportrome.com en niet voor andere websites die door de gebruiker kunnen worden geraadpleegd via de daarin opgenomen links.

 2. Het doel van dit document is om informatie te verstrekken over de methoden, tijdstippen en aard van de informatie die de verantwoordelijken voor de verwerking aan gebruikers moeten verstrekken wanneer ze verbinding maken met de webpagina's van www.taxiserviceairportrome.com, ongeacht de doeleinden van de verbinding zelf, volgens aan de Italiaanse en Europese wetgeving.

 3. De informatie kan wijzigen als gevolg van de introductie van nieuwe regelgeving op dit gebied, de gebruiker wordt daarom verzocht deze pagina periodiek te controleren.

 4. Als de gebruiker jonger is dan veertien jaar, overeenkomstig art.8, c.1 verordening (EU) 2016/679, en art. 2 - Quinquies van Wetsdecreet 196/2003, zoals gewijzigd bij Wetsdecreet 181/18, moet zijn toestemming legitimeren door middel van de toestemming van zijn ouders of wettelijke voogd.


2 - Gegevensbeheerder

 1. De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Het zorgt ook voor beveiligingsprofielen.

 2. Met betrekking tot deze website is de gegevensbeheerder: TSA - AIRPORT TRANSFERS - BTW-NUMMER 15305461004 - DMRCRS94A02H501C - REA NUMMER: RM - 1583233, en voor elke verduidelijking of uitoefening van de gebruikersrechten kunt u contact met hem opnemen op het volgende e-mailadres: admin @tsairportransfers.com.


3 - Plaats van gegevensverwerking

 1. De verwerking van gegevens die worden gegenereerd door het gebruik van www.taxiserviceairportrome.com vindt plaats bij VIALE UNGHERIA SNC 00039 ZAGAROLO (RM).

 2. Indien nodig kunnen de gegevens verbonden aan de nieuwsbriefdienst worden verwerkt door de verwerkingsverantwoordelijke of door hem daartoe aangewezen personen op het betreffende kantoor.


4 - Rechtsgrondslag van de verwerking

 1. De verwerking van persoonsgegevens door www.taxiserviceairportrome.com is gebaseerd op toestemming – overeenkomstig art. 6, par. 1, brief. a) van EU-verordening 2016/679 – uitgedrukt door de gebruiker door op deze website te surfen en deze te raadplegen, en aldus deze informatie te accepteren.

 2. Toestemming is optioneel en kan op elk moment worden ingetrokken door een verzoek per e-mail te sturen naar admin@tsairportransfers.com, waarbij wordt aangegeven dat in dit geval, bij gebrek aan toestemming, bepaalde diensten niet kunnen worden verleend en dat de navigatie op de website in gevaar kan komen.


5 - Koekjes

 1. In dit gedeelte wordt beschreven hoe deze site en derden cookies en soortgelijke technologieën gebruiken. Het gebruik van cookies vindt plaats in overeenstemming met de relevante Europese wetgeving (Richtlijn 2009/136/EG gewijzigde Richtlijn 2002/58/EG "E Privacy) en nationale (Garantiebepaling voor de bescherming van persoonsgegevens van 8 mei 2014 en daaropvolgende verduidelijkingen als evenals de Cookierichtlijnen en andere trackingtools van 10 juni 2021, nr.231).

 2. Voor volledige informatie over cookies kunt u ons cookiebeleid raadplegen: https://taxiserviceairportrome.com/privacy/


6 - Soort gegevensverwerking

 1. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor het nastreven van het legitieme belang van de verantwoordelijke voor de verwerking met als doel het verstrekken van informatie over de activiteit van www.taxiserviceairportrome.com overeenkomstig art. 6, par. 1, brief. f) van EU-verordening 2016/679, in overeenstemming met de bepalingen van dezelfde verordening.

 2. Deze site maakt gebruik van logbestanden waarin informatie die automatisch wordt verzameld tijdens gebruikersbezoeken, wordt opgeslagen. De verzamelde informatie kan de volgende zijn:

- internetprotocol (IP)-adres;

- type browser en parameters van het apparaat dat wordt gebruikt om verbinding te maken met de site;

- naam van de internetprovider (ISP);

- datum en tijdstip van bezoek;

- webpagina van herkomst van de bezoeker (verwijzing) en uitgang;

- eventueel het aantal klikken.

 1. De bovengenoemde informatie wordt in geautomatiseerde vorm verwerkt en in uitsluitend geaggregeerde vorm verzameld om de correcte werking van de site te verifiëren en om veiligheidsredenen. Deze informatie wordt verwerkt op basis van de legitieme belangen van de eigenaar.

 2. Om veiligheidsredenen (antispamfilters, firewalls, virusdetectie) kunnen de automatisch geregistreerde gegevens mogelijk ook persoonlijke gegevens bevatten, zoals het IP-adres, die kunnen worden gebruikt, in overeenstemming met de ter zake geldende wetten, om pogingen om de site zelf te beschadigen of schade toe te brengen aan andere gebruikers te blokkeren, of in ieder geval activiteiten die schadelijk zijn of een misdrijf vormen. Dergelijke gegevens worden nooit gebruikt om de gebruiker te identificeren of te profileren, maar alleen met het oog op de bescherming van de site en zijn gebruikers. Dergelijke informatie zal worden verwerkt op basis van de legitieme belangen van de eigenaar.


7 - Soort aankoopgegevens

 1. www.taxiserviceairportrome.com verzamelt gebruikersgegevens rechtstreeks van de site of van derden. De gegevens zijn nodig om op de site te kunnen surfen.

 2. De gegevens verzameld door www.taxiserviceairportrome.com zijn:

- Voornaam

- Achternaam

- E-mailadres

- Telefoon nummer

- Herroepingsadres

- Bestemmingsadres

- Debet-/creditcardgegevens


8 - Gegevens verstrekt door de gebruiker

 1. Als de site het invoegen van opmerkingen toestaat, of in het geval van specifieke door de gebruiker gevraagde diensten, inclusief de mogelijkheid om het Curriculum Vitae te verzenden voor een mogelijke werkrelatie, detecteert en registreert de site automatisch enkele identificerende gegevens van de gebruiker, waaronder de e-mailadres. Het is de bedoeling dat dergelijke gegevens vrijwillig door de gebruiker worden verstrekt op het moment dat de levering van de dienst wordt aangevraagd.

 2. Door het plaatsen van een opmerking of andere informatie aanvaardt de gebruiker uitdrukkelijk het privacybeleid. De ontvangen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het leveren van de gevraagde dienst en alleen voor de tijd die nodig is om de dienst te verlenen.

 3. De informatie die gebruikers van de site besluiten openbaar te maken via de diensten en hulpmiddelen die hen ter beschikking worden gesteld, wordt bewust en vrijwillig door de gebruiker verstrekt, waardoor deze site wordt vrijgesteld van elke aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele overtredingen van de wet. Het is aan de gebruiker om te verifiëren dat hij toestemming heeft om persoonlijke gegevens van derden of inhoud in te voeren die wordt beschermd door nationale en internationale regelgeving.

 4. Het optionele, expliciete en vrijwillige verzenden van elektronische post naar de op deze site aangegeven adressen impliceert de daaropvolgende verwerving van het adres van de afzender, noodzakelijk om op verzoeken te reageren, evenals alle andere persoonlijke gegevens die in het bericht zijn opgenomen.

 5. Specifieke samenvattende informatie zal op verzoek geleidelijk worden gerapporteerd of weergegeven op de pagina's van de site die voor bepaalde diensten zijn opgezet.


9 - Doel van de gegevensverwerking

 1. De gegevens die door de site tijdens de werking ervan worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor de hierboven aangegeven doeleinden en bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om de gespecificeerde activiteiten uit te voeren, en in ieder geval niet langer dan 5 jaar.


10 - Gegevensopslag

 1. In overeenstemming met de bepalingen van art. 5.1(c) van de Verordening zijn de informatiesystemen en computerprogramma's die door www.taxiserviceairportrome.com worden gebruikt zodanig geconfigureerd dat het gebruik van persoonlijke en identificerende gegevens tot een minimum wordt beperkt; dergelijke gegevens worden alleen verwerkt voor zover dat nodig is om de in dit Beleid aangegeven doeleinden te bereiken.

 2. De gegevens worden bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk is om de daadwerkelijk nagestreefde doeleinden te bereiken en het criterium dat wordt gebruikt om de bewaringstermijn te bepalen, is in ieder geval gebaseerd op de naleving van de

voorwaarden toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving en door de principes van minimalisering van verwerking en beperking van opslag.

 1. De gegevens die worden gebruikt voor veiligheidsdoeleinden (blokkeerpogingen om de site te beschadigen) worden bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om het eerder aangegeven doel te bereiken.


11 - Betalingen

 1. www.taxiserviceairportrome.com maakt gebruik van betalingsdiensten om betalingen uit te voeren via creditcard, bankoverschrijving of andere instrumenten. www.taxiserviceairportrome.com verzamelt of verkrijgt de gegevens die worden gebruikt voor de betaling niet.

 2. De betalingsgegevens worden rechtstreeks verzameld en verkregen door de betalingsdienstaanbieder, zoals de creditcardmaatschappij, Paypal, Stripe of iets dergelijks. Deze diensten kunnen berichten naar de gebruiker sturen, bijvoorbeeld e-mail- of sms-betalingsmeldingen.

 3. De verzamelde gegevens en het gebruik ervan door diensten van derden worden geregeld door het respectieve privacybeleid waarnaar wij verwijzen.

PayPal, Dienstverlener: PayPal, Inc. Doel van de dienst: om online betalingen te doen Verzamelde persoonlijke gegevens: soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst Plaats van verwerking: zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst Privacybeleid ( https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/privacy-full)

Stripe, Dienstverlener: Stripe, Inc. Doel van de dienst: online betalingen doen Verzamelde persoonlijke gegevens: soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst. Plaats van verwerking: zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst Privacybeleid (https://stripe.com/it/privacy)

Het platform maakt gebruik van de Stripe service voor pre-autorisaties en betalingen, ga naar https://stripe.com/it/privacy


12 - Sociale netwerkinteractie

 1. Deze site bevat ook plug-ins en/of knoppen voor sociale netwerken, zodat u eenvoudig inhoud op uw favoriete sociale netwerken kunt delen. Deze plug-ins zijn zo geprogrammeerd dat er geen cookies worden geplaatst bij het bezoeken van de pagina, om de privacy van de gebruiker te beschermen. Cookies worden mogelijk alleen geplaatst als de gebruiker effectief en vrijwillig gebruik maakt van de plug-in, indien beschikbaar gesteld door sociale netwerken. Houd er rekening mee dat als de gebruiker surft terwijl hij is ingelogd op het sociale netwerk, hij bij registratie op het sociale netwerk al heeft ingestemd met het gebruik van cookies die via deze site worden verzonden.

 1. Met dit soort diensten is interactie met sociale netwerken of andere externe platforms mogelijk, rechtstreeks vanaf de pagina's van www.taxiserviceairportrome.com.

 2. De interacties en informatie verkregen door www.taxiserviceairportrome.com zijn in ieder geval onderworpen aan de privacy-instellingen van de Gebruiker met betrekking tot elk sociaal netwerk. Als er een interactiedienst met sociale netwerken is geïnstalleerd, is het mogelijk dat, zelfs als Gebruikers de dienst niet gebruiken, deze verkeersgegevens verzamelt met betrekking tot de pagina's waarop deze is geïnstalleerd.

Linkedin sociale knop en widgets (LinkedIn Corporation). De LinkedIn-knop en sociale widgets zijn interactiediensten met het sociale netwerk LinkedIn, aangeboden door LinkedIn Corporation. Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens. Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Facebook Vind ik leuk-knop en sociale widgets (Facebook, Inc.) De Facebook-Vind ik leuk-knop en sociale widgets zijn interactiediensten met het sociale netwerk Facebook, geleverd door Facebook, Inc. Verzamelde persoonlijke gegevens: Cookies en gebruiksgegevens. Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Twitter Tweet-knop en sociale widgets (Twitter, Inc.) De Twitter Tweet-knop en sociale widgets zijn interactiediensten met het sociale netwerk Twitter, geleverd door Twitter, Inc. Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens. Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid: https://twitter.com/en/privacy.

Google+ +1-knop en sociale widgets (Google Inc.) De +1-knop en Google+ sociale widgets zijn interactiediensten met het sociale netwerk Google+, geleverd door Google Inc. Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens. Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy?hl=it.

Pinterest Pin It-knop en sociale widgets (Pinterest Inc.) De Pin It-knop en sociale widgets van Pinterest zijn interactiediensten met het sociale netwerk Pinterest, geleverd door Pinterest Inc. Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens. Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid: https://policy.pinterest.com/it/privacy-policy

Sociale knop en widgets van Instagram (Instagram, Inc.) De Instagram-knop en sociale widgets zijn interactiediensten met het sociale netwerk Instagram, geleverd door Instagram, Inc. Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid: https //help.instagram.com/196883487377501

Op de website zijn twee sociale buttons van Instagram en Facebook geïnstalleerd.


13 - Gebruikersrechten

 1. De gebruiker is verzekerd van respect voor zijn rechten op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In overeenstemming met wat is opgenomen en vermeld in de AVG, met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens, heeft de gebruiker het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te vragen:

 • Toegang: de gebruiker kan bevestiging vragen of gegevens die hem of haar betreffen al dan niet worden verwerkt, evenals nadere toelichting over de informatie waarnaar in deze verklaring wordt verwezen;

 • Rectificatie: u kunt vragen om de door u verstrekte gegevens te corrigeren of te integreren, indien deze onjuist of onvolledig zijn;

 • Verwijdering: u kunt verzoeken dat uw gegevens worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn voor onze doeleinden, bij intrekking van de toestemming of verzet tegen de verwerking, bij onrechtmatige verwerking, of als er een wettelijke verplichting tot verwijdering bestaat of als ze verwijzen voor minderjarigen jonger dan veertien jaar;

 • De beperking: u kunt verzoeken dat uw gegevens uitsluitend worden verwerkt met het oog op bewaring, met uitsluiting van andere verwerkingen, gedurende de periode die nodig is om uw gegevens te corrigeren, in geval van onrechtmatige verwerking waarvoor u zich verzet tegen de annulering, als u moet uw rechten uit te oefenen in de rechtbank en de gegevens die zijn opgeslagen door de gegevensbeheerder nuttig voor u kunnen zijn en, ten slotte, in het geval van verzet tegen de verwerking en er een controle plaatsvindt over de prevalentie van de legitieme redenen van de gegevensbeheerder in vergelijking met die van u.

 • Verzet: u kunt op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens, tenzij er legitieme redenen zijn voor de verwerkingsverantwoordelijke om door te gaan met de verwerking die prevaleren boven die van u, bijvoorbeeld voor de uitoefening of verdediging in de rechtbank.

 • Overdraagbaarheid: u kunt vragen om uw gegevens te ontvangen of deze te laten overdragen aan een andere door u aangegeven eigenaar, in een gestructureerd formaat dat gangbaar is en leesbaar is voor een automatisch apparaat.

 • Intrekking: u kunt uw toestemming voor het gebruik van cookies (Cookiebeleid) op elk moment intrekken, aangezien dit in dit geval de basis van de verwerking vormt. De intrekking van de toestemming heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die vóór de intrekking zelf is uitgevoerd.

 1. De gebruiker kan op elk moment een verzoek indienen om de bovengenoemde rechten uit te oefenen op www.taxiserviceairportrome.com door contact op te nemen met het e-mailadres: admin@tsairportransfers.com.

 1. Bovendien heeft de gebruiker het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Italiaanse toezichthoudende autoriteit: "Garant voor de bescherming van persoonsgegevens" in het geval hij meent dat zijn rechten zijn geschonden door www.taxiserviceairportrome.com of in het geval dat Beschouw het antwoord van www.taxiserviceairportrome.com op uw verzoeken niet als bevredigend.


 2. Beveiliging van verstrekte gegevens

 3. Deze site verwerkt gebruikersgegevens op een wettige en correcte manier, waarbij passende beveiligingsmaatregelen worden genomen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of ongeoorloofde vernietiging van gegevens te voorkomen. De verwerking wordt uitgevoerd met behulp van IT- en/of telematicahulpmiddelen, met organisatorische methoden en met logica die strikt verband houdt met de aangegeven doeleinden.

 4. Naast de eigenaar kunnen in sommige gevallen ook categorieën van verantwoordelijke personen die betrokken zijn bij de organisatie van de site (administratief, commercieel, marketing, juridisch, systeembeheerders) of externe partijen (zoals externe technische dienstverleners, koeriers) toegang hebben tot de gegevens. postdiensten, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus).


 5. Wijzigingen in dit document

 6. Dit document, dat het privacybeleid van deze site vormt, is gepubliceerd op:

https://taxiserviceairportrome.com/privacy/

 1. Het kan onderhevig zijn aan wijzigingen of updates. Gebruikers worden uitgenodigd om deze pagina periodiek te raadplegen, zodat ze altijd op de hoogte zijn van het laatste wetgevende nieuws.

 2. Eerdere versies van het document kunnen nog steeds op deze pagina worden geraadpleegd.

 3. Het document is op 01-02-2024 bijgewerkt om te voldoen aan de relevante wettelijke bepalingen, en in het bijzonder aan Verordening (EU) 2016/679.