Pyetjet e shpeshta

KUSHTET DHE KUSHTET E SHËRBIMIT


1. LLOGARITJA E NORMES:

1.1 • Vlerësimi i kostos së udhëtimit është i disponueshëm pasi të keni futur adresën e "marrjes", adresën e destinacionit "kohën", datën dhe numrin e njerëzve, më pas klikoni në butonin "Tjetër" dhe sistemi do t'ju tregojë normën e llogaritur. 

1.2 • Tarifat përfshijnë tarifat e karburantit dhe autostradave në Itali, ndërsa nuk përfshijnë tarifat e autostradave jashtë vendit dhe kostot për tragetet. 
Qendra jonë e asistencës i përgjigjet jo. 06 56548975

1.3 • Për transfertat direkte jashtë urbane (non-stop), tarifa llogaritet me kosto për kilometër.


2. SUPLEMENTET:

2. 1 • Shërbimi i ditëve festive: 50% rritje e tarifës së zakonshme (pushimet sipas kalendarit: Krishtlindje, 15 gusht, natën e ndërrimit të viteve, etj...)

2.2 • Shërbimi i natës (nga ora 22:00 - 06:00): shtesë prej 11,50% të tarifës së zakonshme.

2.3 • Çdo zgjatje e udhëtimit dhe/ose kërkesë për shërbime shtesë duhet të bihet dakord me Zyrën e Rezervimeve.


3. 
ORGANIZIMI I SHËRBIMIT:

3.1 • Shoferi do të takojë klientët me shenjën që tregon emrin e klientit ose të kompanisë:

 Në aeroport: në dalje të pasagjerëve në sallën e mbërritjeve pas doganës;

 Në qytet: në vendin e treguar 

3.2 • TSA - Transfertat e Aeroportit bashkëpunon me kompanitë e qiradhënies me shofer, me të njëjtat standarde cilësie dhe efikasiteti, dhe mund t'i përdorë këto për kryerjen e shërbimeve për të cilat i gjykon të përshtatshme.

3.3 • . Kompania rezervon të drejtën të modifikojë, pas konsultimit dhe pranimit nga klienti, kohën e marrjes në situata të rezervimit të tepërt ose emergjencave të përgjithshme, duke marrë parasysh orën e nisjes së fluturimit/trenit dhe merr të gjithë përgjegjësinë në rast të fluturimit të humbur/ tren me rimbursim 100%.

3.4 •  Në raste emergjence nga ana e kompanisë për shkak të problemeve për shkak të automjeteve ose drejtuesve, kompania mund të ndajë transfertën e klientit me klientët e tjerë pas komunikimit dhe pranimit nga klienti, kompania është e detyruar të ulë koston e udhëtimit. ose t'i kthejë klientit 25% të së njëjtës, dhe të lëshojë një kupon zbritje prej 25%.

3.5 •  Kompania rezervon të drejtën të anulojë transferimin "me njoftimin e klientit" në rast të një force madhore/mbi rezervimi/probleme të përgjithshme; Pas kësaj, kompania do të lëshojë një kupon për një zbritje prej 20%.


4. KUSHTET E PAGESËS:

4.1 • Ju kujtojmë se nëse keni zgjedhur pagesën direkte për shoferin, asnjë shumë nuk do të tërhiqet nga karta e kreditit/debitit, transaksioni që do të shihni në të dhënat tuaja bankare është një shumë e bllokuar (në pritje) nga banka juaj e cila do të lirohet kur e keni paguar shoferin në 24 orë në ditë pune.

 • Kartë krediti (të gjitha kartat) direkt në automjet në përfundim të shërbimit.

• Pagesë direkte cash në automjet në përfundim të shërbimit.

• Pagesë online

Shuma totale e shërbimit do t'i faturohet drejtpërdrejt klientit, pas përfundimit të shërbimit, duke marrë një email me vlerësimin e shoferit me faturën e bashkangjitur.


5. SJELLJA E KLIENTIT GJATË SHËRBIMIT

5.1 • Ndalohet pirja e duhanit gjatë transportit; hedhja e sendeve nga mjetet e palëvizshme dhe ato në lëvizje; prishin automjetin ose dëmtojnë automjetin.

5.2 • Kompania kërkon që transporti të kryhet pa shkelur rregullat e sigurisë dhe të sjelljes të përcaktuara nga ligjet aktuale të Kodit të Autostradave, Kodit Penal dhe Civil.

5.3 • Drejtuesit e mjeteve mund të refuzojnë të futin në bord një klient që duket se është i rrezikshëm, i dehur, i droguar ose që ka një qëndrim jo korrekt ndaj shoferit.


6. TRANSPORTI I BALIZAVE DHE TË TJERA:

Çdo bagazh i tepërt, p.sh. ski dhe pajisje duhet të deklarohet në momentin e rezervimit, në mënyrë që të shmanget që makina të mos jetë e përshtatshme për një transport të tillë. Mbetet në diskrecionin e drejtuesve të mjeteve që të ngarkojnë në makina sende të padeklaruara të rënda ose valixhe të tepërta ose që nuk paraqesin kushtet e transportit të sigurt. (valixhet e thyera, të pista, të lagura, etj.)


7. E DREJTA E ANULIMIT TË REZERVIMIT TË SHËRBIMIT DHE SHËRBIMEVE PLOTËSUESE:

7.1 • The customer can cancel the reservation by sending an e-mail to booking@tsairportransfers.com The cancellation of the rental service with driver or of the complementary services is accepted, without penalty, within 12 hours before the service.

7.2 • Cancellations received 12 hours before the start of the service will be subject to a penalty equal to 50% of the cost of the service. Cancellations received 6 hours before service will be subject to a penalty equal to 100% of the cost of the service.

7.3 • If the customer does not show up for the appointment with the driver, the latter, after 45 minutes from the landing of the flight (national) or 1 hour (international) to the appointment, 15 minutes for addresses, stations, apartments, and without having heard from the customer, will abandon the location and the service will be fully charged.

7.4 • Beyond this time, if the driver is available and decides to wait, you will be charged €25.00 for every 30 minutes of delay from the flight landing time/pick up from addresses, hotels, stations. 

7.5 • Any request for changes to already confirmed reservations (e.g. time change, vehicle change, route, duration) must be forwarded to the reservation center at least 12 hours in advance to the e-mail booking@tsairportransfers.com indicating the reservation number and name and surname.

The operator will verify the possibility to make the requested change.


8. RESPONSIBILITY

8.1 • TSA - Airport Transfers undertakes in every reasonable way to ensure that its vehicles or vehicles driven by external collaborators arrive at the departure and arrival appointments on time, that are in perfect conditions both internally and externally and do not show dents or serious external damage.
However, it will not be responsible for delays due to force majeure (weather events, socio-political factors)

8.2 • Passenger belongings are transported entirely under the responsibility of the passenger who declares ownership upon meeting the driver. The customer is required to check the correspondence of their luggage at the time of drop-off, we do not accept responsibility for loss or damage of clients items or luggages.
All transported objects travel under the responsibility of the customer.

8.3 • The company is not responsible for any damage, loss and/or theft of luggage.


9.  COMPLAINTS:

9.1 •. The customer is obliged to report to us, in writing to admin@tsairportransfers.com, as soon as possible any problems deriving from disservices or shortcomings directly attributable to our work. We will quickly resolve any problem and inconvenience.